Göteborgs universitet
Länkstig

Instruktioner för ansökan till kompletteringsutbildning för biomedicinska analytiker med utländsk examen

Viktig information till dig som söker utbildningen!

Ansökan och meritförteckning

Du ansöker till kompletterande utbildning för biomedicinsk analytiker på www.antagning.se, senast den 15 april.

Tillsammans med ansökan ska du också skicka med dokument som visar att du är behörig till utbildningen samt blanketten Meritförteckning, se längre ner på sidan. Följ instruktionerna i meritförteckningen om vilka dokument du ska skicka in och hur. Betyg och dokument som visar att du är behörig kan du antingen ladda upp elektroniskt på www.antagning.se eller skicka in med post till:

Antagningsservice
R 312
106 53 Stockholm

Samtliga handlingar som styrker din tidigare utbildning ska inkomma till Antagningsservice, senast 22 april. Se information på www.antagning.se om vilka handlingar du behöver inkomma med.

Sista kompletteringsdatum för betyg i Svenska 3 eller Svenska B och Engelska 6 eller Engelska B är 20 juni. Läs mer på www.antagning.se om hur du kompletterar.