Göteborgs universitet
Bild
Kvinnlig deltagare i H70-studien
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

H70-studien i Göteborg - en studie om åldrande i olika generationer

För att utveckla och förbättra vården för äldre behöver vi lära oss mer om åldrande och studera möjligheterna till förebyggande åtgärder kring åldrandet.

H70-studien innebär en omfattande undersökning för deltagarna

Som deltagare i studien genomgår man omfattade undersökningar. Det är provtagning av både blod och ryggmärg (cerebrospinalvätska). Utöver det sker bland annat psykiatriska, kognitiva och fysiska hälsoundersökningar. Man får svara på frågor om vilka mediciner man använder, göra en magnetkameraundersökning och svara på frågor om kostvanor.

Så här tycker deltagarna

  • Är med för att det känns bra att få en grundlig koll på den egna hälsan. Detta känns extra viktigt eftersom många anser att de inte har den tillgång till sjukvård som de borde ha.
  • Deltagarna upplever det positivt att kunna bidra till forskningen och på så sätt förbättra livet för äldre personer.
  • Undersökningarna är både spännande och utmanande. Vissa är jobbiga än andra, som ryggvätskeprov och magnetkameraundersökning.
  • Det är en mängd frågor att besvara och vissa upplevs som mer obekväma än andra, till exempel de som handlar om privata saker som sexualitet, eller om man kan laga mat eller klä på sig.
  • Över lag känner deltagarna stor tilltro till forskarna och forskningen. Det är speciellt viktigt när det gäller lite känsligare frågor.
Omfattande undersökning för deltagarna i studer
Foto: Johan Wingborg
Undersökning av lungkapacitet
Foto: Åsa Snaar
En studie om studien

Med tanke på den omfattande undersökningen är det angeläget att veta hur deltagarna upplever hur det är att medverka i en studie under så lång tid. Detta är något som Synneve Dahlin-Ivanoff, professor i arbetsterapi har undersökt.

– Vi vet relativt lite om hur äldre upplever olika undersökningar som löper över flera år. Därför gjorde vi den här studien med 38 deltagare i H70-studien, 19 kvinnor och 19 män, indelade i fokusgrupper, representativa för alla deltagare, säger Synneve Dahlin-Ivanoff, professor i arbetsterapi. 

Läs mer om studien här

Synneve Dahlin-Ivanoff
Synneve Dahlin-Ivanoff