Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
none
Foto: pixabay
Länkstig

Virtuell undervisning (serious game) i palliativ vård för sjuksköterskestudenter -Thinking and Linking, ELC (End-of-life care)

Vård av döende innebär för många sjuksköterskor en konfrontation med tankar kring den egna döden. Sjuksköterskor kan känna en rädsla för att möta döende personer och deras närstående. Oavsett vårdbehov och livssituation ska varje människa kunna lita på att den vård som ges är utifrån patientens specifika och individuella behov. Studenters möte med döende och död har beskrivits väcka känslor av otillräcklighet, rädsla, nedstämdhet, frustration och ångest, många gånger på grund utav en otillräcklig kunskap och utbildning. Samtidigt har undervisning om vård i livets slutskede generellt en liten plats i vårdutbildningar och måste därför utvecklas som en del av sjuksköterskeutbildningarna.

Det finns ett behov av att utveckla utbildning kring palliativ vård och för detta krävs nya pedagogiska verktyg. Virtuella spelapplikationer är något som har sedan länge använts inom andra områden men som är relativt nytt som utbildningsverktyg inom vården. Studenter har generellt en positiv attityd till serious games (lärandespel) något som har visats i flera studier. Man vet att simulering i en virtuell spelapplikation kan erbjuda en möjlighet till att utveckla innovativa pedagogiska lösningar för att främja studenters kunskap samt utveckla deras kliniska kunskap i en patientsäker miljö.

Det finns i dagsläget inga studier kring hur en virtuell spelapplikation skulle kunna användas i utbildning av sjuksköterskestudenter i grundutbildningen gällande omvårdnad av svårt sjuka och döende personer. Det övergripande syftet med projektet är att undersöka om man med hjälp av en virtuell spelapplikation (serious game, lärandespel) kan bidra till utvecklingen av studenters kunskap kring, attityder till och erfarenheter av att vårda döende patienter och deras närstående samt att möta död.


Projektet startade våren 2016 med utveckling av en prototyp av spelet. Projektgrupp: Maria Browall, biträdande professor, projektledare och Kristina Ek, universitetslektor Högskolan i Skövde, Ingela Henoch, docent, Carina Lundh Hagelin, universitetslektor Sophiahemmets högskola, Annika Grynne doktorand vid Högskolan i Skövde, Mikael Johannesson lektor i datavetenskap Högskolan i Skövde och Krister Gunnarsson, läkare kirurgen och palliativa teamet Skaraborgs Sjukhus.
Kontaktperson: Ingela Henoch ingela.henoch@gu.se