Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
man i livets slutskede vårdas på sjukhus
Foto: Sahlgrenska universitetssjukhuset
Länkstig

Vårdkvalitet sista levnadsveckan – en registerstudie

I Sverige dör årligen drygt 90 000 personer och fyra av fem uppskattas ha behov av palliativ vård. Patienter i livets slut vårdas och dör inom olika vårdformer och specialiteter, inklusive sjukhus, särskilda boenden, hemmet inom såväl specialiserade som icke-specialiserade palliativa vårdformer. Oavsett vårdplats och vårdform är symtomlindring en central målsättning för palliativ vård. Det finns behov av att undersöka vad som kännetecknar patienter och den vård de får sista tiden i livet inom olika vårdformer.

För att förstå och utvärdera symtomlindring som en indikator på kvalitet i vård i livets slut behövs mer kunskap om komplexa mönster för symtom och hur de lindras för olika grupper av patienter. Projektet genomförs med data från Svenska Palliativregistret och initierades vid Palliativt forskningscentrum, Ersta Sköndal högskola.

Projektets huvudstudie syftade till att urskilja klasser av patienter som har olika symtomlindringsmönster under sista veckan i livet och att identifiera prediktorer för sådana klasser i en population. Därtill genomförs flera ytterligare studier i specifika patientgrupper, varav en om personer med neurologiska sjukdomar leds av forskare vid institutionen. Projektet beräknas avslutat 2017.

Projektgrupp: Joakim Öhlén, projektledare, Anneli Ozanne GU samt Anette Alvariza och Cecilia Håkanson, Ersta Sköndal högskola, Kristofer Årestedt Linnéuniversitetet, Carl Johan Fürst, Lunds universitet. Kontaktperson: Joakim Öhlén joakim.ohlen@fhs.gu.se