Bild
Göteborgs universitet erbjuder kompetensutveckling och uppdragsutbildning
Du kan kompetensutveckla din personal eller anlita en forskare för att lösa problem genom oss.
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Kompetensutveckling och uppdragsutbildning

Som företag eller organisationer kan du anlita våra forskare och lärare för att kompetensutveckla din personal, lösa specifika problem, göra utvärderingar eller andra typer av uppdrag.

Kompetensutveckling

Göteborgs universitet har både skräddarsydda lösningar och färdiga utbildningar till företag, kommuner, myndigheter och andra organisationer som vill utveckla och höja personalens kompetens.

Alla våra utbildningar vilar på vetenskaplig grund och utvecklas i takt med forskningen. Välj mellan distansutbildningar, poänggivande kurser och behovsanpassade lösningar på plats hos er. Våra lärare och forskare har såväl nationella nätverk som kontakter världen över.

Utbudet varierar från termin till termin och ges av institutionerna. Vissa kurser ges enbart vid beställning, medan andra återkommer.

Behöver du hjälp att hitta rätt? - kontakta oss!

Har du svårt att hitta rätt? Kontakta oss för att hitta rätt kurs eller diskutera era önskemål.

Karin Åström
Tel: 031-786 3091
karin.astrom@gu.se

Uppdragsutbildning

Bild
Foto: Natalie Greppi

Uppdragsutbildning är en utbildning som ordnas mot avgift. Den ska knyta an till den utbildning som universitetet har examensrätt för.

Göteborgs universitet har många utbildningsområden där ni kan beställa uppdragsutbildningar. Inom varje område finns duktig personal som gärna hjälper er.

Generellt behöver man inte ha läst på högskola tidigare. Men i enstaka kurser kan det behövas förkunskaper som man skaffat sig genom tidigare högskole- eller universitetsstudier. Det är den som köper utbildningen som avgör vem som ska delta och som har förutsättningar att genomgå utbildningen.

Måste vara juridisk person

En uppdragsutbildning måste beställas av en juridisk person. Utbildningen kan ges till företag, organisationer och myndigheter. Det är du som uppdragsgivaren som utser deltagarna.

Som privatperson kan du alltså inte beställa uppdragsutbildningar. Vill du vidareutbilda dig som privatperson hänvisar vi till vårt ordinarie utbud: Kurser vid Göteborgs universitet.

Inom dessa områden finns uppdragsutbildning

Handelshögskolan erbjuder uppdragsutbildningar inom ekonomi, juridik, ledarskap och organisation. Handelshögskolans enhet för vidareutbildning, School of Executive Education, levererar öppna program, som Executive MBA, och skräddarsydda program för privat och offentlig sektor i Sverige, Finland, Frankrike, USA, Indien, Kina och Argentina. 

Uppdragsutbildning vid Handelshögskolan

Humaniora täcker in områden som; arkeologi, etnologi, historia, idéhistoria, litteraturvetenskap, musik- & filmvetenskap, religionsvetenskap, medie- och informationskunnighet, jämställdhets- och mångfaldsarbete, bildanalys, svenska och filosofi, lingvistik och vetenskapsteori samt genusvetenskap. 

Uppdragsutbildning inom humaniora

Inom naturvetenskap finns områden inom biologi, geovetenskap, fysik, kemi, kulturvård, matematik och miljövetenskap. 

Uppdragsutbildning inom naturvetenskap

Sahlgrenska akademin har utbildningsområden inom neurovetenskap och fysiologi, biomedicin, odontologi, vårdvetenskap och hälsa, samt medicin. 

Uppdragsutbildning vid Sahlgrenska akademin

Samhällsvetenskap täcker in områden som; journalistik och masskommunikation, administrativ teknik, hälso- och sjukvårdsadministration, statsvetenskap, offentlig förvaltning, psykologi, socialt arbete, socialantropologi och globala studier.

Uppdragsutbildning inom samhällsvetenskap

Inom det utbildningsområdet finns områden inom pedagogik och didaktik, lärarutbildningar, idrottsvetenskap, arbetsvetenskap samt mat, hälsa och miljö. Dessutom hittar du även rektorsutbildningen samt förskole- och lärarlyftet här. 

Uppdragsutbildning inom utbildningsvetenskap

Frågor och svar om kompetensutveckling och uppdragsutbildning

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna kring kompetensutveckling.

Uppdragsutbildning anordnas mot avgift och ska knyta an till den utbildning som universitetet har examensrätt för.

Uppdragsgivaren måste vara en juridisk person. Utbildningen kan ges till företag, organisationer och myndigheter, det är uppdragsgivaren som utser deltagarna. Du kan alltså inte beställa uppdragsutbildningar som privatperson.

Vill du vidareutbilda dig som privatperson hänvisar vi till vårt ordinarie utbud: Kurser vid Göteborgs universitet.

Vanligtvis kontaktar arbetsgivaren någon av universitetets kontaktpersoner. Tillsammans går vi i genom önskemålen och skräddarsyr en utbildning.

För att kunna beräkna priset på en uppdragsutbildning använder Göteborgs universitet principen om full kostnadstäckning.

Ja. Alla som har fullföljt en poänggivande utbildning och blivit examinerad har rätt till de poäng som utbildningen omfattar. Det gäller oavsett om deltagaren har högskolebehörighet eller ej. Däremot är inte alla skräddarsydda utbildningar poänggivande.

Uppdragsgivaren har möjlighet att påverka var uppdragsutbildningen ska genomföras. Det kan vara i universitetets lokaler eller i företagets egna. Det går också att välja om utbildningarna ska bedrivas i form av seminarier, workshops eller föreläsningar och om dessa ska ske via lärcentrum eller internet.

Om utbildningen är poänggivande och om man genomför och klarar av examination kan man få högskolepoäng. Det gäller oavsett om deltagaren har högskolebehörighet eller ej. Deltagare som inte tidigare har behörighet till högskolan kan tillgodoräkna sig utbildningen som grundläggande behörighet.

Begreppet studieveckor används i vissa sammanhang. En studievecka kan översättas som heltidsstudier under en vecka, det vill säga 1,5 poäng.

Uppdragsgivaren och högskolan kommer överens om när utbildningen ska ske. Det kan vara förmiddag, eftermiddag, med eller utan lunch, sen eftermiddag eller tidig kväll.

Sedan 1 juli 2007 har en anpassning på europanivå skett för att man lättare ska kunna jämföra utbildningar från olika länder, den så kallade Bolognaanpassningen. En veckas heltidsstudier omfattar numera 1,5 högskolepoäng. Tidigare räknades en veckas heltidsstudier som ett poäng. En vanlig omfattning på kurser är numera 7,5 högskolepoäng (hp) vilket motsvarar en "äldre" 5-poängs kurs.

I en del kurser är det samma sak och precis samma innehåll. Som deltagare i en uppdragsutbildning kan man ibland läsa tillsammans med ordinarie studenter, det vill säga med de som sökt och antagits till en högskoleutbildning. Andra uppdragsutbildningar kan vara skräddarsydda för deltagarna, enligt arbetsgivarens önskemål om innehåll i kursen.

Vi har lika höga krav kvalitetsmässigt på en poänggivande uppdragsutbildning som på en ordinarie utbildning.

Samarbeta med våra forskare

Företag och organisationer kan anlita våra forskare och lärare för att kompetensutveckla sin personal, lösa specifika problem, göra utvärderingar eller andra typer av uppdrag.

Bild
Foto: Natalie Greppi

Kontakta oss med din samarbetsidé

Forskningssamarbeten kan till exempel handla om företag som behöver expertstöd för att göra organisatoriska förändringar, offentliga organisationer som är i behov av föreläsare till kompetensutvecklingsdagar, eller myndigheter som behöver göra oberoende granskningar och analyser.

Mattias Lindgren Sandgren
Telefon: 031-786 66 90
mattias.lindgren@gu.se

Exempel på möjliga samarbeten

Uppdragsforskning handlar om att ta fram forskningsresultat genom samarbete mellan universitetet, näringsliv och offentlig sektor. Beställaren av uppdragsforskning ges möjlighet att få en problemställning vetenskapligt granskad, analyserad och utvecklad.

Genom expertkonsultation utnyttjas forskarens kompetens för att lösa ett företags eller en organisations specifika frågeställningar eller mer avgränsade problem. Det kan till exempel handla om rådgivning eller utvecklingsuppdrag. Till skillnad mot uppdragsforskning skiljer sig  expertkonsultation genom att den i första hand utnyttjar befintlig kunskap och teknik och inte har som syfte att producera nya forskningsresultat.

Genom att anlita en befintlig doktorand eller erbjuda sina anställda att påbörja en utbildning på forskarnivå, får ett företag eller en organisation ta del av den senaste forskningen och skapa ett nära samarbete med universitetet. Företaget eller organisationen får möjlighet att driva utvecklingsprojekt som kan stimulera tillväxt och resultera i nya produkter, tjänster och applikationer.