Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Studenter som diskuterar
Foto: Tim GOuw
Länkstig

Sjuksköterskestudenters attityder till att vårda döende patienter

Syftet med projektet är att undersöka sjuksköterskestudenters attityder till att vårda döende patienter vid olika lärosäten och hur dessa attityder förändras under utbildningens gång.

Detta är ett samarbetsprojekt mellan Institutionen för vårdvetenskap och hälsa i Göteborg, Högskolan i Skövde, Mittuniversitetet i Östersund, samt Ersta Sköndal Högskola, Karolinska institutet och Sophiahemmets högskola, de tre sistnämnda i Stockholm. Under höstterminen 2011 gjordes den första datainsamlingen i termin 1 i Göteborg, Skövde och på Ersta Sköndal högskola och under höstterminen 2012 på Karolinska Institutet, vid Mittuniversitetet i Östersund och Sophiahemmets högskola.

Vid baseline hade vi totalt 380 studenter och vid uppföljning i termin 6 hade vi ca 130 studenter. Baselinedata och ett flertal kvalitativa artiklar har publicerats:
1. Strang S, Bergh I, Ek K, Hammarlund K, Prahl C, Westin L, Österlind J, Henoch I. (2014). Nursing students’ reasoning about emotionally demanding death issues. International Journal of Palliative Nursing 20(4):194-200.
2. Ek K, Westin L, Prahl C, Österlind J, Strang S, Bergh I, Henoch I, Hammarlund K. (2014). I am afraid of my own feelings and how I will react- Nursing students’ experiences of death and caring for dying patients. International Journal of Palliative Nursing 20(10), 509-515.
3. Lundh Hagelin C, Melin-Johansson C, Henoch I, Bergh I, Ek K, Hammarlund K, Prahl C, Strang S, Westin L, Österlind J, Browall M. (2016). Factors influencing attitude toward care of dying patients in first-year nursing students. International Journal of Palliative Nursing 22(1):28-36.
4. Österlind J, Prahl C, Westin L, Strang S, Bergh I, Henoch I, Hammarlund K, Ek K. (2016). Nursing students’ perceptions of caring for dying persons, after one year in nursing school. Nurse Education Today 41, 44-49.

På grundval av resultaten har en valbar kurs i palliativ vård utvecklats för sjuksköterskeprogrammet vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa. Projektgrupp: Ingela Henoch, projektledare, Ingrid Bergh, professor, Maria Browall, biträdande professor och Kristina Ek, universitetslektor Högskolan i Skövde, Titti Melin-Johansson, docent Mittuniversitetet, Carina Lundh Hagelin, universitetslektor Sophiahemmets högskola, Jane Österlind, lektor Ersta Sköndal Högskola. Kontaktperson: Ingela Henoch ingela.henoch@gu.se