Göteborgs universitet
Bild
glödlampa i solnedgång
Foto: Diego PH
Länkstig

Planering för våren 2023 inom Tema: Nära vård

Under vårterminen har vi följande planering för aktiviteter inom Tema: Nära vård

15/2 Om vår nya forskarskola med tema nära vård 

Då institutionen tillsammans med övriga lärosäten  i regionen nu erhållit medel för att starta en forskarskola inom nära vård vill vi ägna första mötet åt information och diskussion kring hur detta påverkar vår grupp, se mer i programmet nedan.

Tid: 15/2 14-16

Lokal: 1124, hus 1, plan 1, Hälsovetarbacken

Program:

Information om Forskarskolan SHIFT-care: Karin Ahlberg, Andreas Fors

Diskussion:

  1. Hur kan Tema nära vård samverka med forskarskolan SHIFT-care?
  2. Hur kan Tema nära vård ta steget att bli en forskningsmiljö?
  3. Planering framåt

 

Seminarier

Vi börjar med två tillfällen under våren och hoppas ni vill vara med och bidra till intressanta och lärorika seminarier. Syftet är att i gruppen utveckla och diskutera tex forskningsdesigner, artikelmanus, presentationer vid konferenser och ansökningar om finansiering av forskning. Alla är välkomna att anmäla material som man önskar diskutera vid seminariet. Skicka in materialet senast en vecka i förväg till Inger Jansson Inger.Jansson@gu.se så skickar vi ut till de som anmält sig till seminariet.

Datum och tid:

Tis 4 april 14-16 konferensrum 2418

Tors 1 juni 14-16 konferensrum 1124