Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Barnmorska som lyssnar på foster
Foto: Göteborgs universitet
Länkstig

Förlossingsbarnmorskors arbetssituation, fokus på vårdmodeller och arbetstillfredsställelse

Barnmorskor i Sverige har under det senaste året larmat via media om en stressig arbetssituation där avsaknaden av en möjlighet att ge stödjande god vård till kvinnan nämns som en viktig faktor. I en Svensk studie om utbrändhet hos barnmorskor visade en tredjedel tecken på utbrändhet och hade funderingar på att lämna yrket. Brist på personal och resurser samt en stressig arbetsmiljö är faktorer som har samband med barnmorskornas utbrändhet. En populationsbaserad tvärsnittsstudie visar att de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterad stress hos kvinnor är att arbetet inkräktar på ledig tid, att ha lite inflytande över arbetet, egna krav samt oklara organisationer och konflikter.