Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Statliga/regionala myndigheter

Nedan följer exempel på statliga myndigheter, som VGR, Länsstyrelsen och Jordbruksverket.

Västra Götalandsregionen arbetar nära SWEMARC inom ramen för den maritima strategin för Västra Götaland. Västra Götalandsregionen främjar vattenbrukets utveckling, bland annat genom satsningar på utvecklingsprojekt och genom ett långsiktigt engagemang i havsmiljöfrågor.
www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Miljo/Prioriterade-miljoomraden/Vatten/

 

Länsstyrelsen i Västra Götaland
Fiskerilagstiftningen anger villkoren för att få etablera fisk-, kräft- och musselodlingar, och det är länsstyrelsen som ger tillstånd. Länsstyrelsen ger också sökande råd om lokalisering och tillstånd vid en etablering. Länsstyrelsen har också ansvar för tillsyn och kontroll av vattenbruksföretagen i länet.
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/Pages/default.aspx

 

Jordbruksverket
Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet i frågor som rör jordbruks- och livsmedelspolicyer och ansvarar för jordbruks- och trädgårdsektorn, samt fiske och vattenbruk.
www.jordbruksverket.se

 

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
HaV ansvarar för att hantera och genomföra miljöpolicyer i frågor som rör bevarande, restaurering och hållbar användning av sjöar, floder och hav. Detta inbegriper hållbar förvaltning av fiskeresurserna och vattenbruket.
www.havochvatten.se

 

Livsmedelsverket
Livsmedelsverket har till uppgift att i konsumenternas intresse arbeta aktivt för säkra livsmedel, redlighet i livsmedelshanteringen och bra matvanor.
www.livsmedelsverket.se

 

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)
Statens veterinärmedicinska anstalt strävar efter god hälsa hos både djur och människor, en bra miljö och hållbar livsmedelsproduktion.
www.sva.se