Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
SWEMARC-forskare vill att forksningen når ut till allmänheten

Populärvetenskapliga artiklar

En viktig uppgift för SWEMARC är att sprida vetenskapligt korrekt och saklig information om vattenbruk. Detta görs genom att våra forskare skriver populärvetenskapliga artiklar, bokkapitel och böcker.