Göteborgs universitet

NOMACULTURE - Projektpartners

NOMACULTURE samlade ledande forskare inom biologi, teknik, livsmedelsvetenskap, livscykelanalys (LCA), samhällsvetenskap och ekonomi från Väst Sveriges ledande forskningsorganisationer: Göteborgs Universitet, Chalmers tekniska högskola, SP, Sveriges tekniska forskningsinstitut och Kungliga vetenskapsakademin.

Konsortiet samarbetade med andra svenska forskningsinstitutioner, Sveriges Lantbruksuniversitet, Kungliga Tekniska Högskolan samt Stockholms universitet i forskningsprojekt som rör bl.a. djurskyddsfrågor, alternativa foder, slutna odlingssystem, fisklarvsbiologi och livscykelanalyser.

Konsortiet är nära kopplat till SWEMARC. Detta skapade starka synergieffekter för NOMACULTURE genom det väletablerade nätverk av forskare, myndigheter och odlare i regionen som är uppbyggt inom SWEMARC och som därmed utgjorde en kanal för NOMACULTURE för dialog, utbildning och information av vattenbrukets intressenter.

Göteborgs universitet

Institutionen för biologi och miljövetenskaper

Prof. Kristina Snuttan Sundell
stress, barriärfunktioner, hälsa och immunologi

Prof. Thrandur Björnsson
endokrinologi, tillväxt

Dr Elisabeth Jönsson-Bergman
aptit, ätbeteende, energiomsättning

Dr Susanne Eriksson
kräftdjursbiologi, tillväxt, näringslära

Dr Henrik Sundh
fisk, välfärd och hälsa, stress

Dr Ingibjörg Einarsdottir
tillväxt endokrinologi, stress

FoIng. Dr Linda Hasselberg-Frank
fysiologi, molekylärbiologi och histologiska metoder

Institutionen för marina vetenskaper

Dr Susanne Lindegarth
musselbiologi och musselodling, externa kontakter, verkställande samordnare

Företagsekonomiska institutionen, vid Handelshögskolan

Prof. Lena Mossberg
marknadsanalys, kundrelationer, matupplevelser, lokala produkter

Dr John Armbrecht
ekonomisk konsekvensanalys, kostnads-nyttoanalys, kulturekonomi

Chalmers tekniska högskola
Ingrid Undeland
Torsten Wik

Sveriges tekniska forskningsinstitut
Friederike Ziegler

Kungliga Vetenskapsakademin
Odd Lindahl