Göteborgs universitet

15 oktober 2018
Workshop om RAS, Recirkulerande Akvakultur System och hållbar odling av havskatt

Målsättning med dagen var att presentera konceptet RAS (beskriva olika typer av RAS, möjligheter och utmaningar, var vi står i Sverige idag), dvs. vattenbrukssystem som är landbaserade och som har olika typer av vattenrening så att vattnet kan recirkuleras tillbaka till fisken i hög grad som möjligt. .

18 september 2018
NOMACULTURES foderworkshop om nya foder-råvaror till fisk och kräftdjur för utveckling av hållbart vattenbruk

Foderworkshopen fokuserade på nya spännande ingredienser i fisk- och kräftdjursfoder med potential att bidra till ett mer hållbart vattenbruk. Målsättning med dagen var att presentera ett potpurri på nya ingredienser för foder till odlade vattenbruksdjur, fisk och kräftdjur, som utvecklas inom ett växande antal företag och forskningsprojekt i Västra Götalands Regionen samt att diskutera framtida behov och möjligheter för utveckling och etablering av foderföretag i Väst Sverige.

Programme: Workshop om nya foderråvaror

Programme nya foderråvaror (pdf)

29 november 2016
LCA-workshop

NOMACULTURE arrangerade en workshop - i samarbete med Maritima Klustret i Västsverige - kring hur livscykelanalys kan användas för att främja tillväxt av hållbart vattenbruk. På workshopen deltog representanter från myndigheter, forskare och entreprenörer, intresserade av att starta upp och utveckla egen vattenbruksverksamhet.

Sammanfattning av presentationer

Sammanfattning (pdf)

7 september, 2016
NOMACULTURE:s halvtidskonferens

NOMACULTURE anordnade en halvtidskonferens om hållbart marint vattenbruk på Sotenäs Symbioscenter, Kungshamn.