Länkstig

Utbildning och social reproduktion

Kurs
PDA313
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-19456
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2024.

Om utbildningen

Den här kursen behandlar utbildning och social reproduktion i ett brett pedagogiskt perspektiv, och tar upp sociala strukturer som klass, kön, etnicitet/ras och plats. Den fokuserar i synnerhet på teorier inom det utbildningssociologiska fältet.

En central frågeställning rör hur social reproduktion har förståtts och teoretiserats inom forskning om utbildning och annan fostran och hur denna förståelse har skiftat över tid och rum. Kursen tar främst upp social reproduktion i formella utbildningssammanhang men behandlar även informell och icke-formell utbildning inom familj, ungdomsgrupper och i relation till arbetslivet

Behörigheter och urval

Behörighet

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen i ett samhällsvetenskapligt alternativt utbildningsvetenskapligt ämne, eller en lärarexamen inklusive examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande, samt godkända kurser om 15 hp på avancerad nivå inom ett utbildningsvetenskapligt ämne.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen består av föreläsningar, litteraturseminarier, muntliga redovisningar och ett självständigt arbete.