Länkstig

Urban hållbar utveckling

Kurs
GE5000
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11451
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2022.

Detta är en utbildning med fokus på hållbarhet. Läraren har skapat kursen eller programmet med hänsyn till minst ett av våra 10 hållbarhetskriterier. För dig som studerar innebär hållbarhetsmärkningen en vägledning, kvalitetssäkring och garant för att kurser eller program verkligen innehåller ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen i huvudområdet geografi, eller i kulturgeografi, eller i naturgeografi. Studerande med likvärdig utbildning kan efter prövning beredas tillträde till utbildningen.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.