Länkstig

Urban hållbar utveckling

Kurs
GE5000
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-11450
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2024.

Kort om kursen

Kursen utforskar, ur ett brett geografiskt perspektiv, hur människors vardagsliv och livsmiljöer påverkas av den urbana omvandlingsprocessen och vilka effekter den har på den urbana miljön samt strävan efter en hållbar utveckling.

Om utbildningen

Kursen har ett brett geografiskt perspektiv på urbaniseringsprocessen och är inriktad på en djupare förståelse av drivkrafter bakom stadstillväxten. Fokus är konsekvenser samt möjligheter och utmaningar som dagens och framtidens urbana landskap står inför i strävan att uppnå en hållbar utveckling. 

Kursen fokuserar även på hur människors livsmiljöer och vardagsliv påverkas utifrån olika perspektiv och geografiska områden. 

Kursen ingår i Masterprogrammet i geografi men kan även sökas som fristående kurs.

Behörigheter och urval

Behörighet

Kandidatexamen i huvudområdet geografi, eller i kulturgeografi, eller i naturgeografi. Studerande med likvärdig utbildning kan efter prövning beredas tillträde till utbildningen.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Geografer arbetar ofta med samhällsplanering, miljövård eller bredare frågor kopplat till hållbar utveckling, i Sverige eller internationellt. Som geograf kan du till exempel arbeta med planering av ny kollektivtrafik, vägar, vattenförsörjning eller stadsplanering inför klimatförändringar. Geografer finns både inom näringslivet, offentliga verksamheter och internationella organisationer.

Vanliga yrkesroller bland våra tidigare studenter är miljökonsulter, miljösamordnare, stadsplanerare och GIS-konsulter.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen består av:

  • föreläsningar
  • projektarbete
  • exkursioner
  • seminarier och gästföreläsningar
  • handledning

Undervisningsspråk: engelska

Undervisningen bedrivs av engagerade lärare som forskar inom området. Utbildningen har en stark forsknings- och arbetsmarknadsanknytning, vilket du som student kommer att ha glädje av.

Lokaler

Institutionen för geovetenskapers lokaler finns i centrala Göteborg på Campus Medicinareberget. Vi finns i byggnaden Natrium, som invigdes 2023 och har toppmoderna labb och lärosalar. I Natrium samlas studenter och forskare inom de naturvetenskapliga områdena biologi, molekylärbiologi, kemi, marina vetenskaper, miljövetenskap, geovetenskaper och kulturvård.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Om du läser geografi vid Göteborgs universitet finns det goda chanser till utbytesstudier under din utbildning. Detta ses ofta som en god merit när man söker jobb, då många arbeten kräver internationell samverkan. Vi har över 100 avtal inom Erasmus och andra utbytesprogram med universitet och högskolor runt om i världen, både inom och utom Europa.