Bild
Länkstig

Svensk förvaltning: Traditioner, institutioner och politik

Kurs
SK1226
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-27616
Ansökan stängd

Kort om kursen

Kursen beskriver den svenska förvaltningens framväxt från medeltiden fram till idag. Tyngdpunkten ligger på förvaltningens uppbyggnad och funktioner, både centralt, regionalt och lokalt. Vi diskuterar tjänstepersonens roll i demokratin, offentlighetsprincipen, politiska påtryckningar och etiska dilemman som problematiseras genom ett rollspel. Du har möjlighet att fördjupa dig inom ett specialområde.

Om utbildningen

Sverige har en lång tradition av offentlig förvaltning. Med utgångspunkt i de tidigmoderna statsbyggnadsprocesserna studerar vi hur svensk förvaltning har utvecklats från medeltiden fram till idag – hur den varit uppbyggd och förändrats genom historien, vilka aktörer, institutioner och faktorer som format den. Vi jämför den svenska förvaltningen med andra europeiska staters och tar reda på om de utvecklats på liknande sätt, eller om det är något i den svenska förvaltningen som skiljer sig från andra länders.

På kursen diskuterar vi också hur dagens förvaltning fungerar i sin nuvarande form. Vi studerar våra viktigaste förvaltningsmyndigheter och hur de är organiserade, vilka de lyder under, samt vem som kontrollerar att de sköter sig. Du lär dig vilka medel regering, riksdag och kommuner använder för att styra våra förvaltningsmyndigheter.

Kursen går också igenom de specifika villkor som gäller för offentliga tjänstepersoner i Sverige. Vi studerar lagar och regler i grundläggande förvaltningsrätt samt etik i offentlig förvaltning. Tjänstepersonens roll i demokratin kommer att diskuteras och problematiseras, bland annat med inslag av rollspel där du tränas i att hantera offentlighetsprincipen, politiska påtryckningar och etiska dilemman. Kursen ger dig möjlighet till fördjupning inom ett specialområde.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt i kurserna SK1215 Delegering av politisk makt: Från folket till folkvalda representanter (7,5 högskolepoäng) och SK1216 Delegering av den verkställande makten: Dilemman och institutionella lösningar (7,5 högskolepoäng) samt att kursen SK1225 Förvaltningens makt: Problem och möjligheter är genomgången (15 högskolepoäng), eller motsvarande kunskaper.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Rekommenderad studiegång

Efter studierna

Efter utbildningen kan du exempelvis redogöra för vilka som är Sveriges viktigaste förvaltningsmyndigheter och hur de är organiserade. Du har också lärt dig vem förvaltningsmyndigheterna lyder under och vem som kontrollerar att de sköter sina uppdrag, och vilka styrmedel som finns hos regering, riksdag och kommuner.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen utgörs av föreläsningar, seminarier, grupparbeten och praktiska övningar. Utbildningen har nära anknytning till ledande statsvetenskaplig forskning och lärarna är experter i det ämne de undervisar i. Kursen ges på svenska men föreläsningar och litteratur på engelska kan förekomma.

Lokaler

Statsvetenskapliga institutionen ligger i Campus Haga mitt i centrala Göteborg. Från Centralstationen kan du ta en spårvagn, hyra en cykel eller promenera till campus. Lokalerna är ljusa och luftiga. Det finns gott om grupprum, datorarbetsplatser och läsplatser där du kan plugga i lugn och ro. Det finns självklart trådlöst nätverk i hela huset. Lunch kan du köpa i Café Haga som ligger på campus. Det finns också pentryn att använda för medhavd mat. 

Läs mer om lokaler