Bild
Två statsvetarstudenter i biblioteket.
Foto: Emelie Asplund
Länkstig

Statsvetenskap: Kärnkurspaket

Kurspaket
SK119
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-27604
Ansökan stängd

Kort om kurspaketet

Kurspaketet består av kurserna "Institutioner och aktörer i demokratin", "Politisk teori" samt "Internationell politik". Här får du lära dig om demokratins centrala institutioner, skillnader mellan olika politiska system, politiska idéers historia och nutida relevans, samt den internationella politikens utformning.

Om utbildningen

På den här utbildningen lär du dig grunderna i ämnet statsvetenskap som kan definieras som det vetenskapliga studiet av politik. Kurspaketet passar alla som är intresserade av politik och offentlig förvaltning i ett svenskt, jämförande och internationellt perspektiv.

Under utbildningen belyser vi olika sätt att organisera politiskt beslutsfattande och offentlig förvaltning, och reflekterar kring hur det påverkar människors vardag. Vi går igenom olika politiska idéer och diskuterar hur synen på det goda samhället skiljer sig åt. I den sista kursen behandlas olika perspektiv på internationell politik där vi försöker förstå världen med hjälp av dessa som ”glasögon”.

Tre kurser ingår

Institutioner och aktörer i demokratin
Den första kursen beskriver och analyserar det demokratiska systemet och dess spelregler: Hur ser vägen till beslut ut? Vi fokuserar också på politikens genomförande: Vilken roll spelar förvaltningen och tjänstemännen? Vad betyder detta ur ett demokratiskt perspektiv? Olika vetenskapliga perspektiv som till exempel genus- och mångfaldsperspektiv behandlas. Frågor om makt löper som en röd tråd genom kursen. Läs mer i kursplanen

Politisk teori 
Den andra kursen handlar om de politiska idéernas historia. Tonvikten ligger på idéer som fortfarande är politiskt betydelsefulla. Vi går igenom både breda politiska tanketraditioner och enskilda politiska tänkare. Exempel på idéer som vi diskuterar särskilt är demokratiteori, feminism och rättviseteori. Du kommer också att lära dig grundläggande argumentationsanalys. Läs mer i kursplanen

Internationell politik
Den tredje och avslutande kursen behandlar olika perspektiv som används för att förstå och förklara den internationella politiken. Du får lära dig både om historiska skeenden och aktuella internationella händelser som till exempel olika förklaringar till krig, och varför internationella organisationer som FN vuxit fram. Genom kursen tränas du på maktanalys. Läs mer i kursplanen

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Efter studierna

Efter avklarad utbildning är du väl insatt i statsvetenskapens grunder. Är du intresserad av att läsa mer inom området och ta en examen i statsvetenskap så är statvetarprogrammet ett bra alternativ.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen består av föreläsningar, litteraturstudier, och olika typer av obligatoriska seminarier. Utbildningen har nära anknytning till ledande statsvetenskaplig forskning och alla lärare är experter inom de ämnen som de undervisar i.

Formen för examinationer varierar mellan till exempel salstentamina, individuella inlämningar och övningar i grupp. Undervisningsspråket är svenska men litteraturen är till största delen på engelska.

• Du kommer att stärka din kommunikativa förmåga genom såväl skriftliga som muntliga presentationer

• Ett av de mest uppskattade inslagen i utbildningen är ett rollspel som kallas Grundlagskonventet, där övar du dig bland annat i att samarbeta med andra.

Lokaler

Statsvetenskapliga institutionen ligger i Campus Haga mitt i centrala Göteborg. Från Centralstationen kan du ta en spårvagn, hyra en cykel eller promenera till campus. Lokalerna är ljusa och luftiga. Det finns gott om grupprum, datorarbetsplatser och läsplatser där du kan plugga i lugn och ro. Det finns självklart trådlöst nätverk i hela huset. Lunch kan du köpa i Café Haga som ligger på campus. Det finns också pentryn att använda för medhavd mat.

Haga är en av Göteborgs äldsta stadsdelar och en av de mysigaste. Här finns gott om trevliga lunchställen, caféer, butiker och de för Göteborg så typiska landshövdingehusen.

Läs mer om lokaler