Bild
Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap, medverkar ofta i media i samband med val.
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Statsvetaren i yrkeslivet

Kurs
SK1421
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-27618
Ansökan stängd

Kort om kursen

En statsvetare kan arbeta inom både privat och offentlig verksamhet – som exempelvis handläggare, samordnare, utredare, kommunikatör, konsult eller nämndsekreterare. Genom att varva teori med praktiska övningar ger den här kursen dig de kunskaper och färdigheter du behöver i framtiden, oavsett vilket yrke du väljer.

Om utbildningen

Kursen består av tre moment

Det första momentet heter "I det offentligas tjänst". Här tränas du genom praktiska övningar på att reflektera över etiska dilemman och olika rollkonflikter som en statsvetare kan ställas inför i sitt arbete. Hur bör du till exempel som offentligt anställd hantera genomförandet av beslut du uppfattar som moraliskt oacceptabla? I momentet ingår också att tillämpa källkritiska principer i en tid där Fake News blivit ett växande samhällsproblem.

I det andra momentet "Skrivande och kommunikation i yrkeslivet" övar du på att skriva olika typer av texter – som exempelvis rapporter, debattinlägg och populärvetenskapliga texter. I momentet ingår också grundläggande utbildning i omvärldsbevakning och presentationsteknik.

I det tredje momentet "Introduktion till projektledning" lär du dig vad det innebär att arbeta i projekt. Teoretiska föreläsningar kombineras med praktiska övningar i att analysera verkliga projekt. Kursen avslutas med att du utarbetar en plan för, och genomför, ett projektarbete som har betydelse för ditt framtida jobb. Projektarbetet skulle till exempel kunna handla om olika åtgärder för att förbättra integrationen inom ett särskilt område, eller hur man kan öka jämställdheten på en enskild arbetsplats.

Kursen underlättar övergången från studier till arbetsliv

Kursen har tagits fram efter studenters önskemål om att koppla ihop teori och praktik. Den har uppmärksammats av Universitetskanslersämbetet som ett bra exempel på en utbildning som underlättar för studenters övergång från studier till arbetsliv.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs 60 godkända högskolepoäng i statsvetenskap på grundnivå samt 30 högskolepoäng i genomgångna kurser i statsvetenskap eller i ett annat ämne.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

När du är klar med kursen känns klivet från studier till arbetsliv något mindre än innan.

Du har övat upp din förmåga att:

  • Självständigt söka information av relevans för en statsvetarens yrkesutövning.
  • Uttrycka dig muntligt och skriftligt på god och begriplig svenska.
  • Självständigt arbeta fram texter enligt de krav som olika typer av uppgifter ställer på en statsvetare i yrkeslivet, så väl vad gäller stil och referenshantering som tidsramar.
  • Att planera och genomföra ett projekt med statsvetenskaplig relevans.
  • Muntligt presentera projekt och resultat inför andra.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, grupparbeten och praktiska övningar. Kursen ges på svenska men föreläsningar och litteratur på engelska kan förekomma. I vissa moment på kursen medverkar yrkesaktiva statsvetare.

Lokaler

Statsvetenskapliga institutionen ligger i Campus Haga mitt i centrala Göteborg. Från Centralstationen kan du ta en spårvagn, hyra en cykel eller promenera till campus. Lokalerna är ljusa och luftiga. Det finns gott om grupprum, datorarbetsplatser och läsplatser där du kan plugga i lugn och ro. Det finns självklart trådlöst nätverk i hela huset. Lunch kan du köpa i Café Haga som ligger på campus. Det finns också pentryn att använda för medhavd mat. Tvärs över gatan ligger Samhällsvetenskapliga biblioteket med böcker och tidskrifter inom ämnet.

Haga är en av Göteborgs äldsta stadsdelar och en av de mysigaste. Här finns gott om trevliga lunchställen, caféer, butiker och de för Göteborg så typiska landshövdingehusen.

Läs mer om lokaler