Länkstig

Språkliga ljud: fonetik och fonologi

Kurs
LI1020
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12431

Kort om kursen

Hur bildas egentligen de olika språkliga ljuden med vår talapparat, och 
vad kännetecknar de ljudvågor som vi uppfattar som en viss vokal eller
konsonant? Fonetik är läran om mänskliga språkljud, och fonologin 
behandlar vilka av dessa ljud som är betydelseskiljande i ett visst språk. 
Fonetik och fonologi är grundläggande för att förstå den mänskliga 
språkförmågan. Fonetisk kunskap är relevant inom bland annat 
språkpedagogik och logopedi, och för vidare språkstudier.

Om utbildningen

Fonetik och fonologi är grundläggande ämnen inom lingvistiken. Kunskap
om språkens minsta betydelseskiljande enheter behövs för att vidare
kunna förstå ett språks grammatiska system.
 
I den här kursen får du lära dig mer om talapparaten och hur den formas
för att kunna skapa den mångfald av vokaler och konsonanter som är
möjliga i mänskligt språk. Vi lär oss också hur ljuden kan analyseras
akustiskt med hjälp av datorprogram. Vad skiljer olika vokaler åt? Och vad
är det som gör att ett p låter som ett p?

Alla språk använder sig förstås inte av alla möjliga språkljud. Ett p i
svenskan uttalas i vissa kontexter med så kallad aspiration; p​h​. Men det
spelar ingen roll för betydelsen och vi märker det knappt. I andra språk
ger en sådan skillnad ett helt annat ord. Fonologi handlar om vilka
språkljud som är betydelseskiljande i ett visst språk och hur de kan
förekomma tillsammans. Du får också lära dig hur skillnader i tonhöjd
används systematiskt i många språk för att skapa olika betydelser.
Många ljud skrivs olika i olika språk, även i de språk som har samma
skriftsystem. Kursen ger förståelse i hur det kommer sig.
 
Vi använder oss av exempel från svenska, så väl som från andra språk i
världen, inklusive de svenska minoritetsspråken. Vi tittar även på
skillnader i uttal som har att göra med dialekter och språkvarietetens roll i
samhället; detta brukar kallas sociofonetik.

Dessutom går vi in på grunderna i teckenspråkets fonologiska uppbyggnad, som ju inte har med
språkljud att göra utan med händernas form och rörelser i relation till
kroppen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisning på kursen sker främst genom föreläsningar, seminarier, workshops och projektarbeten (eller motsvarande).

Lokaler

Undervisningen sker i Humanistiska fakultetens lokaler i centrala Göteborg. Renströmsgatan 6.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Det finns goda möjligheter att studera utomlands för dig som läser fristående kurser. Inom ramen för humaniora kan du åka på ett lärorikt utbyte.

Läs mer om studier utomlands