Länkstig

Henrik Bergqvist

Universitetslektor

Avdelningen för lingvistik och
vetenskapsteori
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
C548
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Henrik Bergqvist

Mitt huvudsakliga intresse är betydelse och mening i språk. Mer specifikt är jag intresserad av hur kunskap uttrycks och hur taldeltagarna positionerar sig gentemot kunskap. Inom ramen för min forskning har jag bidragit till att utveckla verktyg och metoder för att undersöka epistemologi i språk och jag har varit med om att mynta nya begrepp som "förbindelse" (eng. engagement) för att kunna definiera språkliga uttryck som bär på epistemisk betydelse. Inom ramen för mitt nuvarande projekt så avser jag tillsammans med Karolina Grzech, utveckla och formulera en teori om evidentialitet utifrån användningen av evidentiella former i urinvånarspråk från den amerikanska kontinenten.