Länkstig

Språklig struktur: syntax och morfologi

Kurs
LI1010
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-22424
Ansökan stängd

Om utbildningen

I den här kursen får du lära dig att analysera strukturen hos ord och meningar och vilken betydelse denna struktur har för språkljud och betydelse. Morfologi fokuserar på ordstruktur medan syntax handlar om hur orden kan kombineras till fraser och meningar.

Du kommer att få lära dig att representera sådana strukturer till exempel i träddiagram, och att relatera dem till betydelse och funktion i språkanvändning.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisning på kursen sker främst genom föreläsningar, seminarier, workshops och projektarbeten (eller motsvarande).

Lokaler

Undervisningen sker i Humanistiska fakultetens lokaler i centrala Göteborg. Renströmsgatan 6.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Det finns goda möjligheter att studera utomlands för dig som läser fristående kurser. Inom ramen för humaniora kan du åka på ett lärorikt utbyte.

Läs mer om studier utomlands