Länkstig

Språklig betydelse: semantik och pragmatik

Kurs
LI1030
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-22426
Ansökan stängd

Om utbildningen

Hur kan människor få veta saker om andras tankar, drömmar och avsikter så att de kan koordinera sina aktiviteter i dagliga livet med andra?
Språk har struktur och kulturella gemenskaper har konventioner – tillsammans gör struktur och konventioner det möjligt för människor att  kommunicera sina tankar till varandra och på så sätt samarbeta med varandra.

Den här kursen ger en överblick över de viktigaste grundläggande teorierna som utvecklats för att beskriva och förklara betydelse och människans meningsskapande förmåga.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisning på kursen sker främst genom föreläsningar, seminarier, workshops och projektarbeten (eller motsvarande).

Lokaler

Undervisningen sker i Humanistiska fakultetens lokaler i centrala Göteborg. Renströmsgatan 6.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Det finns goda möjligheter att studera utomlands för dig som läser fristående kurser. Inom ramen för humaniora kan du åka på ett lärorikt utbyte.

Läs mer om studier utomlands