Bild
En konsert
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Sök till master i komposition (Experimental Composition and Creation)

Informationen gäller konstnärligt masterprogram i musik, inriktning komposition. Anmälningsprocessen för studiestart hösten 2024 har stängt och antagningsprocessen pågår. Nästa gång du kan söka är december 2025 – januari 2026.

Informationsmöte om utbildningen

Nyfiken på programmet? Kom till ett digitalt informationsmöte där vi berättar om masterprogrammet i komposition, Contemporary Experimental Composition: Innehåll, mål och antagningsprocess. Välkommen att ställa frågor! 14 december kl 14.00–14.45. Mötet är på engelska. Zoomlänk: https://gu-se.zoom.us/my/xbangm

Arbetsprover

Följande gäller för studiestart höstterminen 2024.

Du ska skicka in:

  • En beskrivning (4000–6000 tecken) av en projektidé som du planerar genomföra i ditt självständiga arbete. I projektet ska du utforska någon/några frågeställningar som knyter an till din egen konstnärliga praktik. Redogör för din projektidé genom att kort beskriva vad du vill göra, varför du vill göra detta, samt tankar om hur projektet kan genomföras. Arbetet med ditt självständiga arbete pågår i en öppen process och kan ha ett eller flera perspektiv, och du kommer samtidigt kritiskt reflektera kring din konstnärliga praktik. Ta upp dessa perspektiv i din redogörelse. Beskrivningen ska även innehålla tankar om teorier och metoder som kan bli aktuella, samt reflektioner kring en tvärkonstnärlig/tvärvetenskaplig kontext. Reflektera också över ditt ämne utifrån ett samhälls- och omvärldsperspektiv. Ta upp möjliga referenser i projektet: Vad har andra gjort inom samma eller angränsande område?  
  • Minst tre (3) kompositioner/ljudkonstverk/installationer/framträdanden, noterade och/eller inspelade som är aktuella och som representerar dig och din musik. Maxgräns för ljudfiler är 60 MB, video 500 MB.
  • En lista över dina kompositioner/framträdanden.  
  • En lista över tidigare studier. 

Intervju

Följande gäller för studiestart höstterminen 2024.

Efter att ha tagit del av det inskickade materialet kallar vi ett begränsat antal sökande till personlig intervju, som sker på distans 26 och 27 februari. Denna intervju är obligatorisk för alla utvalda sökande.

Behörighet och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen i musik, eller motsvarande, samt musikaliska kunskaper och färdigheter som prövas vid antagningsprov och är grund för urval.

Urval

Urval baseras på antagningsprov.