Hoppa till huvudinnehåll
Bild
En konsert
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Sök till master i komposition (Experimental Composition and Creation)

Informationen gäller konstnärligt masterprogram i musik, inriktning komposition.

Arbetsprover

(följande gällde för studiestart höstterminen 2020)

Du ska skicka in:

  • En beskrivning (4000–6000 tecken) av en projektidé som du planerar genomföra i ditt självständiga arbete. I projektet ska du utforska någon/några frågeställningar som knyter an till din egen konstnärliga praktik. Redogör för din projektidé genom att kort beskriva vad du vill göra, varför du vill göra detta, samt tankar om hur projektet kan genomföras. Arbetet med ditt självständiga arbete pågår i en öppen process och kan ha ett eller flera perspektiv, och du kommer samtidigt kritiskt reflektera kring din konstnärliga praktik. Ta upp dessa perspektiv i din redogörelse. Beskrivningen ska även innehålla tankar om teorier och metoder som kan bli aktuella, samt reflektioner kring en tvärkonstnärlig/tvärvetenskaplig kontext. Reflektera också över ditt ämne utifrån ett samhälls- och omvärldsperspektiv. Ta upp möjliga referenser i projektet: Vad har andra gjort inom samma eller angränsande område?  
  • Minst tre (3) kompositioner/ljudkonstverk/installationer/framträdanden, noterade och/eller inspelade som är aktuella och som representerar dig och din musik. Maxgräns för ljudfiler är 60 MB, video 500 MB.
  • En lista över dina kompositioner/framträdanden.  
  • En lista över tidigare studier. 

Observera

På grund av den pågående Covid-19-pandemin tvingas vi anpassa våra antagningsprov enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Dessa rekommendationer kan förändras med kort varsel vilket innebär att proven kan behöva anpassas ytterligare. Vi meddelar dig i så fall via mejladressen som du anger vid anmälan. 

Intervju

Efter att ha tagit del av det inskickade materialet kallar vi ett begränsat antal sökande till personlig intervju, alternativt intervju via telefon eller annat digitalt medium. Denna intervju är obligatorisk för alla utvalda sökande.

Behörighet och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen i musik, eller motsvarande, samt musikaliska kunskaper och färdigheter som prövas vid antagningsprov och är grund för urval.

Urval

Urval baseras på antagningsprov.

Alternativa lokaler

Under de kommande åren väntar stora förändringar på Högskolan för scen och musik. Delar av vårt hus Artisten kommer att renoveras, och andra delar kommer enligt ett förslag att rivas för att göra plats för ett helt nytt hus som ska rymma både vår verksamhet och HDK-Valands. Det betyder att hela den konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet snart skulle finnas samlad intill Götaplatsen. Beslut fattas av rektor och dekan vid årsskiftet 2020–2021. 

Denna byggprojekt innebär att Högskolan för scen och musik flyttar sin verksamhet till flera olika lokaler. Dessa lokaler kommer med enstaka undantag alla ligga i centrala Göteborg och vara särskilt anpassade till verksamheten. Detta för att vi inte ska störas av byggarbetet. Utflytt beräknas ske sommaren 2022. Det betyder att du som planerar att studera vid Högskolan för scen och musik höstterminen 2022 kommer att inleda dina studier i andra lokaler än Artisten.

Vi kommer flytta tillbaka till det nya huset under flera etapper, planerade till sommaren 2024, 2025 och 2026.

Mer information under rubriken "Vi bygger för framtiden".