Hoppa till huvudinnehåll
Bild
En konsert
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Sök till master i komposition (Experimental Composition and Creation)

Informationen gäller konstnärligt masterprogram i musik, inriktning komposition.

Arbetsprover

(följande gäller för studiestart höstterminen 2022)

Du ska skicka in:

  • En beskrivning (4000–6000 tecken) av en projektidé som du planerar genomföra i ditt självständiga arbete. I projektet ska du utforska någon/några frågeställningar som knyter an till din egen konstnärliga praktik. Redogör för din projektidé genom att kort beskriva vad du vill göra, varför du vill göra detta, samt tankar om hur projektet kan genomföras. Arbetet med ditt självständiga arbete pågår i en öppen process och kan ha ett eller flera perspektiv, och du kommer samtidigt kritiskt reflektera kring din konstnärliga praktik. Ta upp dessa perspektiv i din redogörelse. Beskrivningen ska även innehålla tankar om teorier och metoder som kan bli aktuella, samt reflektioner kring en tvärkonstnärlig/tvärvetenskaplig kontext. Reflektera också över ditt ämne utifrån ett samhälls- och omvärldsperspektiv. Ta upp möjliga referenser i projektet: Vad har andra gjort inom samma eller angränsande område?  
  • Minst tre (3) kompositioner/ljudkonstverk/installationer/framträdanden, noterade och/eller inspelade som är aktuella och som representerar dig och din musik. Maxgräns för ljudfiler är 60 MB, video 500 MB.
  • En lista över dina kompositioner/framträdanden.  
  • En lista över tidigare studier. 

Observera

På grund av den pågående Covid-19-pandemin kan vi komma att tvingas anpassa våra antagningsprov om Folkhälsomyndighetens rekommendationer förändras. Vi meddelar dig i så fall via e-postadressen som du anger vid anmälan. 

Intervju

Efter att ha tagit del av det inskickade materialet kallar vi ett begränsat antal sökande till personlig intervju, alternativt intervju via telefon eller annat digitalt medium. Denna intervju är obligatorisk för alla utvalda sökande.

Behörighet och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen i musik, eller motsvarande, samt musikaliska kunskaper och färdigheter som prövas vid antagningsprov och är grund för urval.

Urval

Urval baseras på antagningsprov.