Bild
Foto: Medieteknik
Länkstig

Sök till magister i kördirigering

Informationen gäller antagning till konstnärligt magisterprogram i musik, inriktning kördirigering. 15 mars – 15 april öppnas sen anmälan för studiestart hösten 2024.

Navigate to video: Hur ansöker du? (1 dec – 15 jan)
Video (2:13)
Hur ansöker du? (1 dec – 15 jan)

Antagningsprov

Följande gäller för studiestart höstterminen 2024.

Du ska visa kunskaper i dirigering och instudering för kör samt i sång och piano.

Dirigering och instudering

  • Välj fritt två körkompositioner a cappella av olika karaktär för 3–5 stämmer, som du vill instudera och dirigera vid provet. Noterna till de valda styckena ska laddas upp på SlideRoom före provet. Juryn kommer att välja ett av dina stycken.
  • Juryn väljer ett av två obligatoriska körstycken som du ska framföra i en "konsertversion" utan föregående repetition. Kompositionerna skickas till dig två veckor före provet. Kören kan styckena redan.

Sång

  • Förbered två självvalda sånger av olika karaktär. Juryn väljer en av sångerna. Du ska inte ackompanjera dig själv. Vill du att vi ska ordna ackompanjatör måste du ladda upp noter på SlideRoom.
  • Vid provet ska du också sjunga en sång a prima vista. Sången väljs av juryn.

Piano

  • Förbered en självvald pianokomposition. 
  • Du framför ett obligatoriskt stycke baserat på ackordsanalys. Stycket skickas till dig två veckor före provet.

Provkör

De sökanden förväntas sjunga i provkören under sin egen provdag tillsammans med studenter från Högskolan för scen och musik. Noter delas ut i början av dagen. 

Provkören är till för att de medsökande ska ha en ensemble att arbeta med. De sökandes medverkan är ett välbehövligt tillskott till ensemblen. Deltagandet i kören bedöms inte.

Behörighet och urval

Förkunskapskrav

Konstnärlig kandidatexamen i musik, eller motsvarande, samt musikaliska kunskaper och färdigheter som prövas vid antagningsprov och är grund för urval. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3.

Urval

Urval baseras på antagningsprov. Vid antagningsproven bedömer en antagningsgrupp de sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, utifrån en rangordning.