Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Foto: Medieteknik
Länkstig

Sök till magister i kördirigering

Informationen gäller antagning till konstnärligt magisterprogram i musik, inriktning kördirigering.

Antagningsprov

(följande gällde för studiestart höstterminen 2019)

Antagningsprovet avser att visa kunskaper i dirigering och instudering för kör samt i sång och piano. Den sökande kallas till en av provdagarna. Provet omfattar:

Dirigering och instudering

 • Två självvalda körkompositioner av olika karaktär för 3–5 stämmor, a cappella. Av dessa väljer juryn en. De valda körkompositionerna som ska Högskolan för scen och musik tillhanda senast 1/2 2019 skickas till:
  Högskolan för scen och musik
  Box 210 
  405 30 Göteborg
  Märk kuvertet "Kördirigering" 
 • Två obligatoriska stycken varav juryn väljer ett som du ska dirigera/gestalta utan föregående repetition. Kompositionerna skickas till sökande två veckor före provet.

Sång

 • Två självvalda sånger av olika karaktär. Av dessa väljer juryn en.
 • A prima vista-prov

Piano

 • En självvald pianokomposition.
 • Ett obligatoriskt stycke baserat på ackordsanalys. Stycket skickas till sökande två veckor före provet.

Utöver att genomföra proven förväntas sökanden till körmagisterprogrammet att sjunga i provkören tillsammans med studenter på Högskolan för scen och musik.

Behörighet och urval

Förkunskapskrav

Konstnärlig kandidatexamen i musik, eller motsvarande, samt musikaliska kunskaper och färdigheter som prövas vid antagningsprov och är grund för urval. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3.

Urval

Urval baseras på antagningsprov. Vid antagningsproven bedömer en antagningsgrupp de sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, utifrån en rangordning.