Bild
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Sök till konstnärligt kandidatprogram i textilkonst

Detta program är stängt för anmälan.

Arbetsprovsinstruktioner 2024

Ditt arbetsprov till kandidatprogrammet i konsthantverk – textilkonst ska innehålla:
 

 1. Personligt brev. Beskriv varför du söker till utbildningen i Textilkonst på HDK-Valand. Berätta också om hur du ser på textil som konstnärligt uttrycksmedel och vad du förväntar dig eller har för bild av utbildningen och yrkeslivet inom området. Brevet ska hållas anonymt. Max 3 000 tecken.
   
 2. Bakgrund och erfarenheter. Lista kortfattat dina tidigare utbildnings- och/eller arbetslivserfarenheter som du anser är relevanta. Max 1 500 tecken.
   
 3. Gestaltningsuppgift. Fundera kring begreppet fragment. Vilka associationer får du och hur kan de omsättas i ett konstnärligt uttryck? Gör en konstnärlig gestaltning i textila material och/eller textila tekniker.
  Presentera ditt verk genom att beskriva hur
  gestaltningen relaterar till begreppet fragment och förklara hur du gått tillväga med 3-6 bilder (du kan ha flera bilder på en sida) och max 1000 tecken.

   
 4. Referens och inspiration Presentera en konstnär som arbetar inom Textilkonst som har gjort intryck på dig och inspirerat dig till att söka till detta program. Beskriv den konstnär du valt med 2 bilder på max 1 sida och en text på max 800 tecken.
   
 5. Valfria arbeten. Visa 6 valfria verk varav minst 3 är utförda textila tekniker och material. Ange när de är gjorda, material, teknik och storlek. Max 8 sidor.

Ditt arbetsprov kan laddas upp som en pdf-fil, flera pdf-filer eller flera bildfiler.

Alla delar i din ansökan ska vara anonyma. Ta inte med ditt namn, adress eller andra personuppgifter i materialet.

Foto: Natalie Greppi
Navigate to video: Lär känna de konstnärliga utbildningarna - följ med en student
Video (01:00)
Lär känna de konstnärliga utbildningarna - följ med en student

Skicka in ditt arbetsprov

Skicka in ditt arbetsprov via vårt arbetsprovsverktyg SlideRoom. SlideRoom stänger vid midnatt (CET) dagen för deadline av arbetsprovet. När du har skickat in din ansökan får du ett bekräftelsemejl från SlideRoom.

Vi rekommenderar att du laddar upp ditt material minst 24 timmar före deadline. Det är inte möjligt att skicka in arbetsprov efter att ansökningsperioden i SlideRoom har stängt.

Bedömning av arbetsprov

Gruppen som bedömer dina arbetsprover värderar din konstnärliga gestaltningsförmåga genom:

 • Din förståelse för de textila materialens- och teknikers konstnärliga möjligheter och dina förkunskaper inom textilkonst.
 • Dina konstnärliga färdigheter gällande form, färg och komposition.
 • Din förmåga att tolka och lösa en gestaltningsuppgift samt motivera och beskriva dina val i en sådan.

Behörighet och urval 

Alla kompletta ansökningar bedöms av en bedömarjury som består av programansvarig och representanter från enheten som programmet tillhör.   

Ett antal sökande kommer att bli kallade till intervju. Meddelande om du har gått vidare till intervju eller inte skickas via e-post till den e-postadress du har uppgett på antagning.se.

Grundläggande behörighet

Se till att dina tidigare meriter som styrker grundläggande behörighet finns registrerade på antagning.se. Om du behöver ladda upp kompletterande dokument som styrker din behörighet gör du detta på “mina sidor” på antagning.se.

För mer information, se ladda upp rätt papper.

Om du har en utländsk grund/gymnasieutbildning behöver du ladda upp betyg och rätt dokument som visar att du är behörig till de utbildningar du sökt. Alla dokument laddas upp via “mina sidor” på antagning.se.

För mer information om utländska betyg, se utländsk gymnasieutbildning.

Om du som går sista terminen på gymnasiet eller Komvux går vidare till intervju, ska du ladda upp ett intyg på antagning.se om att du studerar sista terminen. Kontakta din skola för intyg.

Om du inte har laddat upp komplett underlag kommer du att bedömas som obehörig.


Söka med reell kompetens

Om du inte har grundläggande behörighet kan du ansöka om att bli bedömd via reell kompetens. Läs mer om hur du ansöker på reell kompetens - En annan väg till behörighet.

Om du inte är formellt behörig kan du bli beviljad reell kompetens om HDK-Valand anser att du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen ändå. Förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen kan visas genom: 
 

• annan relevant utbildning

• relevant yrkeserfarenhet eller annan praktisk erfarenhet  

• relevanta konstnärliga färdigheter och förmågor 

Viktiga datum

19 januari 2024: Ansökningsperioden öppnar

1 mars 2024: Sista dag att ansöka till programmet på antagning.se 

1 mars 2024: Sista dag att skicka in ditt arbetsprov i SlideRoom

7 mars 2024: Sista dag att komplettera din anmälan. Kompletterande underlag laddas upp på dina sidor på antagning.se

7 mars 2024: Sista dag att betala anmälningsavgiften eller styrka avgiftsbefrielse
(behövs inte om du har svenskt personnummer)

Mars/april 2024: Meddelande om du har gått vidare till intervju skickas ut. Den skickas till den e-postadress som du har uppgett på antagning.se

April 2024: Intervjuer genomförs och din behörighet granskas

16 maj 2024: Antagningsbesked publiceras på antagning.se