Länkstig

Anne Södergren

Universitetslektor

Enheten för
scenkonst
Besöksadress
Eklandagatan 86
41259 Göteborg
Postadress
Box 210
Göteborg

Om Anne Södergren

Anne Södergren är lektor i scenisk gestaltning med inriktning sång på Högskolan för scen och musik. Hennes anställning är knuten till skådespelarutbildningen men hon är verksam inom flera utbildningar och program. Anne är utbildad på Musikhögskolan i Göteborg och har därefter frilansat som sångerska inom varierande områden och i olika genrer.

Vid sidan av det pedagogiska uppdraget har Anne haft ett antal förtroendeuppdrag såsom utbildningsledare, studierektor, ordförande i antagningsprov. Hon är också aktiv i Institutionsrådet samt KF Buga.

Anne har tillsammans med ett aktivt lärarlag utvecklat och fördjupat skådespelarutbildningens olika projekt samt innehållet i utbildningen. Hon har både drivit konstnärliga och pedagogiska utvecklingsprojekt. Utifrån en gedigen erfarenhet av att undervisa skådespelare har Anne utvecklat ett ämne där sång och scenframställningsmetoder integreras.