Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Sök till kandidat i smyckekonst

Denna information gäller ansökningar till konstnärligt kandidatprogram i konsthantverk med inriktning smyckekonst med start hösten 2021.

Arbetsprovsinstruktioner

Ditt arbetsprov till kandidatprogrammet i konsthantverk – smyckekonst ska innehålla:
 

 1. Personligt brevBeskriv varför du söker till utbildningen i Smyckekonst på HDK. Berätta också om hur du ser på smyckekonst som konstnärligt uttrycksmedel och vad du förväntar dig av eller har för bild av utbildningen och yrkeslivet inom området. Brevet ska hållas anonymt. Max 3 000 tecken.
   
 2. Bakgrund och erfarenheter. Lista kortfattat dina tidigare utbildnings- och/eller arbetslivserfarenheter som du anser är relevanta. Max 1 500 tecken.
   
 3. Gestaltningsuppgift. Du ska göra en konstnärlig gestaltning i form av ett smycke utifrån din tolkning av ordet längtan. Du kan tolka ordet precis hur du vill och arbeta med valfria material.  Tänk dig kroppen som ett rum där du kan undersöka material, former, idéer och uttryck. Smycket du tillverkar ska kunna bäras på kroppen. Undersök i din gestaltning hur verket relaterar till kroppen och tänk på hur bärandet påverkar form, bearbetning, utryck och val av material.
  Presentera ditt verk genom att beskriva hur du gått tillväga samt med 2–4 bilder varav minst 1 där verket bärs på kroppen. 2 slides Max 1000 tecken. Om du blir kallad till intervju vill vi att du tar med dig ditt verk och visar där. Hitta ditt eget sätt att ta lösa uppgiften.  Vi vill se DIN tolkning.
   
 4. Konstnärlig upplevelseRedogör för ett konstverk eller konstnärlig händelse som gjort intryck på dig och som haft betydelse för att du söker till detta program. Beskriv med bild på max 1 sida och text på max 800 tecken.
   
 5. Valfria arbetenVisa 6 valfria verk varav minst 3 är smyckekonst. Ange när de är gjorda, material, teknik och storlek. Max 8 sidor.​​

Ditt arbetsprov kan laddas upp som en eller flera pdf-filer eller flera bildfiler.

Din ansökan måste vara anonym. Vänligen inkludera inte ditt namn eller några personuppgifter i din ansökan.

Bedömning av arbetsprov

Gruppen som bedömer dina arbetsprover värderar din konstnärliga gestaltningsförmåga genom:

 • Din förståelse för smyckekonstens konstnärliga möjligheter och dina förkunskaper inom smyckekonst.
 • Dina konstnärliga färdigheter gällande form, färg och komposition.
 • Din förmåga att tolka och lösa en gestaltningsuppgift samt motivera och beskriva dina val i en sådan.
   

Skicka in ditt arbetsprov

Skicka in ditt arbetsprov via vårt arbetsprovsverktyg SlideRoom: https://applyartsgu.slideroom.eu.

SlideRoom stänger vid midnatt (CET) dagen för deadline av arbetsprovet. När du har skickat in din ansökan får du ett bekräftelsemejl från SlideRoom.

Vi rekommenderar att du laddar upp ditt material minst 24 timmar före deadline. Det tar tid att ladda upp filer och det är ditt ansvar att slutföra din ansökan i tid.

OBS! Det är inte möjligt att skicka in arbetsprov efter att ansökningsperioden i SlideRoom har stängt.

För mer information om SlideRoom, se: Om SlideRoom.  

Grundläggande behörighet

Se till att dina tidigare meriter som styrker grundläggande behörighet finns registrerade på antagning.se. Om du behöver ladda upp kompletterande dokument som styrker din behörighet gör du detta på dina sidor på antagning.se.

För mer information, klicka här.  

Om du har en utländsk grund/gymnasieutbildning behöver du ladda upp betyg och rätt dokument som visar att du är behörig till de utbildningar du sökt. Alla dokument laddas upp via dina sidor på antagning.se.

För mer information om utländska betyg, se: https://www.antagning.se/sv/dina-betyg/utlandsk-gymnasieutbildning/

Om du inte har laddat upp komplett underlag kommer du att bedömas som obehörig.

Urval och antagning

Alla kompletta ansökningar bedöms av en bedömarjury som består av programansvarig och representanter från enheten som programmet tillhör. 

Ett antal sökande kommer att bli kallade till intervju. Intervjuerna kommer under våren 2021 hållas online. Meddelande om du har gått vidare till intervju eller inte skickas via e-post till den e-postadress du har uppgett på antagning.se.

Din behörighet bedöms separat från ditt arbetsprov. Sökande som inte har grundläggande behörighet kan beviljas undantag om institutionen bedömer att den sökande visar förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen utan att uppfylla förkunskapskravet. Förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen kan visas genom nedanstående:

 • annan relevant utbildning
 • relevant yrkeserfarenhet eller annan praktisk erfarenhet
 • relevanta konstnärliga färdigheter och förmågor
   

Viktiga datum

22 januari 2021: Ansökningsperioden öppnar

1 mars 2021: Sista dag att ansöka till programmet på www.antagning.se

8 mars 2021: Sista dag att skicka in ditt arbetsprov i SlideRoom  

15 mars 2021: Sista dag att komplettera din anmälan. Kompletterande underlag laddas upp på dina sidor på antagning.se

15 mars 2021: Sista dag att betala anmälningsavgiften eller styrka avgiftsbefrielse

Mars/april 2021: Meddelande om du har gått vidare till intervju skickas ut. Den skickas till den e-postadress som du har uppgett på antagning.se

April 2021: Intervjuer genomförs

April 2021: Din behörighet granskas

6 maj 2021: Antagningsbesked publiceras på www.antagning.se

OBS. Du går sista terminen på gymnasiet ansöker som vanligt på www.antagning.se. Om du går vidare till intervju så ska du ladda upp ett intyg på antagning.se.om att du studerar på sista terminen. Kontakta din gymnasieskola för intyg.