Image
Student som arbetar med smycke
Photo: Natalie Greppi
Breadcrumb

Sök till konstnärligt kandidatprogram i smyckekonst

Detta program är stängt för anmälan.

Arbetsprovsinstruktioner 2024

Ditt arbetsprov till kandidatprogrammet i konsthantverk – smyckekonst ska innehålla:
 

 1. Personligt brev.
  Beskriv varför du söker till utbildningen i Smyckekonst på HDK-Valand. Berätta också om hur du ser på smyckekonst som konstnärligt uttrycksmedel och vad du förväntar dig av eller har för bild av utbildningen och yrkeslivet inom området. Brevet ska hållas anonymt. Max 3 000 tecken.
   
 2. Bakgrund och erfarenheter.
  Lista kortfattat dina tidigare utbildnings- och/eller arbetslivserfarenheter som du anser är relevanta. Max 1 500 tecken.
   
 3. Gestaltningsuppgift. 
  Du ska göra en konstnärlig gestaltning i form av ett smycke utifrån din tolkning av ordet volym. Du kan tolka ordet precis hur du vill och arbeta med valfria material. Tänk dig kroppen som ett rum där du kan undersöka material, former, idéer och uttryck. Smycket du tillverkar ska kunna bäras på kroppen. Beskriv dina val av teknik, material och placering på kroppen.

  Presentera ditt verk genom att beskriva hur du gått tillväga samt med 2-4 bilder varav minst 1 där verket bärs på kroppen. Max 2 sidor med max 1000 tecken. Om du blir kallad till intervju vill vi att du tar med dig ditt verk och visar där.

  Hitta ditt eget sätt att lösa uppgiften, vi vill se DIN tolkning.

   
 4. Referens och inspiration
  Presentera en konstnär som arbetar inom Smyckekonst, som har gjort intryck på dig och inspirerat dig till att söka detta program. Beskriv den konstnär du valt med 2 bilder på max 1 sida och en text på max 800 tecken.
   
 5. Valfria arbeten
  Visa 6 valfria verk varav minst 3 är smyckekonst. Ange när de är gjorda, material, teknik och storlek. ​​Beskriv bakomliggande idé och process till dina verk. Max 8 sidor.​​

Ditt arbetsprov kan laddas upp som en eller flera pdf-filer eller flera bildfiler.

Alla delar i din ansökan ska vara anonyma. Ta inte med ditt namn, adress eller andra personuppgifter i materialet.

Navigate to video: Lär känna de konstnärliga utbildningarna - följ med en student
Video (01:00)
Lär känna de konstnärliga utbildningarna - följ med en student
Photo: Natalie Greppi

Skicka in ditt arbetsprov

Skicka in ditt arbetsprov via vårt arbetsprovsverktyg SlideRoom. SlideRoom stänger vid midnatt (CET) dagen för deadline av arbetsprovet. När du har skickat in din ansökan får du ett bekräftelsemejl från SlideRoom.

Vi rekommenderar att du laddar upp ditt material minst 24 timmar före deadline. Det är inte möjligt att skicka in arbetsprov efter att ansökningsperioden i SlideRoom har stängt.

Bedömning av arbetsprov

Gruppen som bedömer dina arbetsprover värderar din konstnärliga gestaltningsförmåga genom:

 • Din förståelse för smyckekonstens konstnärliga möjligheter och dina förkunskaper inom smyckekonst.
 • Dina konstnärliga färdigheter gällande form, färg och komposition.
 • Din förmåga att tolka och lösa en gestaltningsuppgift samt motivera och beskriva dina val i en sådan.

Behörighet och urval 

Alla kompletta ansökningar bedöms av en bedömarjury som består av programansvarig och representanter från enheten som programmet tillhör.   

Ett antal sökande kommer att bli kallade till intervju. Meddelande om du har gått vidare till intervju eller inte skickas via e-post till den e-postadress du har uppgett på antagning.se.

Grundläggande behörighet

Se till att dina tidigare meriter som styrker grundläggande behörighet finns registrerade på antagning.se. Om du behöver ladda upp kompletterande dokument som styrker din behörighet gör du detta på “mina sidor” på antagning.se.

För mer information, se ladda upp rätt papper.

Om du har en utländsk grund/gymnasieutbildning behöver du ladda upp betyg och rätt dokument som visar att du är behörig till de utbildningar du sökt. Alla dokument laddas upp via “mina sidor” på antagning.se.

För mer information om utländska betyg, se utländsk gymnasieutbildning.

Om du som går sista terminen på gymnasiet eller Komvux går vidare till intervju, ska du ladda upp ett intyg på antagning.se om att du studerar sista terminen. Kontakta din skola för intyg.

Om du inte har laddat upp komplett underlag kommer du att bedömas som obehörig.
 

Söka med reell kompetens

Om du inte har grundläggande behörighet kan du ansöka om att bli bedömd via reell kompetens. Läs mer om hur du ansöker på reell kompetens - En annan väg till behörighet.

Om du inte är formellt behörig kan du bli beviljad reell kompetens om HDK-Valand anser att du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen ändå. Förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen kan visas genom: 
 

• annan relevant utbildning

• relevant yrkeserfarenhet eller annan praktisk erfarenhet  

• relevanta konstnärliga färdigheter och förmågor 

Viktiga datum

19 januari 2024: Ansökningsperioden öppnar

1 mars 2024: Sista dag att ansöka till programmet på antagning.se 

1 mars 2024: Sista dag att skicka in ditt arbetsprov i SlideRoom  

7 mars 2024: Sista dag att komplettera din anmälan. Kompletterande underlag laddas upp på dina sidor på antagning.se

7 mars 2024: Sista dag att betala anmälningsavgiften eller styrka avgiftsbefrielse
(behövs inte om du har svenskt personnummer)

Mars/april 2024: Meddelande om du har gått vidare till intervju skickas ut. Den skickas till den e-postadress som du har uppgett på antagning.se

April 2024: Intervjuer genomförs och behörighet granskas

16 maj 2024: Antagningsbesked publiceras på antagning.se