Bild
Intervju med studenten Tobias
Länkstig

Software Engineering and Management masterprogram

Program
N2SOF
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-1A86D
Programinnehåll
Ansökan stängd

Kort om programmet

Mjukvara är en drivkraft för innovation och utveckling, och dess betydelse för samhället i stort ökar ständigt. Som student på masterprogrammet i Software Engineering and Management kommer du att utveckla en kombination av avancerad teknisk kunskap och ledarskapsförmåga inom mjukvaruutveckling – kompetenser som är högt efterfrågade på arbetsmarknaden. När du har avslutat programmet kommer du att kunna ta en roll som projektledare, utvecklare, testare eller kvalitetssäkrare inom en rad olika branscher.

Om utbildningen

Den ökande användningen av mjukvara innebär att storleken och komplexiteten på mjukvaran som ska levereras också ökar, tillsammans med krav på snabb leverans, till en marknad med ständigt växlande krav och miljöer. Masterprogrammet i Software Engineering and Management möter den utmaningen genom att erbjuda en unik kombination av avancerad teknisk kunskap och ledarskapsförmåga. Du kommer att utveckla en förmåga att:

  • förstå industripraxis och nuvarande och framtida trender inom teknologiutveckling;
  • bedöma och förbättra mjukvarukvalitet, metoder och verktyg;
  • förvalta och underhålla mjukvarusystem över tid;
  • skapa innovativa metoder för mjukvaruutveckling och förbättrad prestanda.

Programstruktur

Utbildningens struktur och innehåll

En projektbaserad och samarbetsinriktad studiemiljö

Vi har en stark forskningsprofil och lutar oss mot ett nära samarbete med industrin. I projektarbeten kommer du att ställas inför de utmaningar som möter mjukvaruintensiva företag idag. Genom att ta dig an de utmaningarna kommer du att utveckla en förståelse för hur både avancerad teknisk kunskap och god ledarskapsförmåga är avgörande för att utveckla stora, tekniskt avancerade system som motsvarar samtidens krav på kvalitet och hastighet i mycket dynamiska miljöer.  

Förbereder dig för din framtida karriär

Programmet kombinerar olika perspektiv och angreppssätt för att förbereda dig för olika roller, som utvecklare, testare, kvalitetsansvarig, mjukvaruarkitekt eller projektledare. De färdigheter du utvecklar är användbara i många olika branscher, till exempel fordonsindustrin, telekom, försvarsindustrin, offentlig sektor, bank, detaljhandel eller utbildning. Vi utbildar framtida ingenjörer som kan ta fram mjukvara med hög kvalitet och låga kostnader för utveckling och underhåll. Men vi utbildar också framtida forskare som arbetar nyskapande och utför avancerade tekniska experiment inom mjukvaruutveckling.   

Vi hjälper dig att lyckas!

Under utbildningen har du möjlighet att göra ett praktiskt projekt i samarbete med näringslivet, vilket inkluderar praktik på ett företag motsvarande 15 högskolepoäng. Om du vill kan du även genomföra din masteruppsats i samarbete med ett företag.

Masterprogrammet i Software Engineering and Managament har blivit utvalt av Svenska institutet för att nominera kandidater till stipendium. Besök Svenska institutets webbsida för mer information om hur du ansöker om stipendium.

Vem borde ansöka?

Är du intresserad av att utveckla högkvalitativa mjukvarusystem som kan användas i säkerhetskritiska system som till exempel självkörande bilar? Vill du leda mjukvaruprojekt som gör verklig skillnad för användarna? Vill du designa system idag som kan möta morgondagens krav och hålla i många år?

Sök masterprogrammet i Software Engineering and Management om du vill bli en professionell mjukvaruingenjör som kan bidra såväl inom mjukvaruintensiva industrier som till samhället i stort.

Se en film om programmet.

Studentintervjuer

Behörigheter och urval

Behörighet

Kandidatexamen 180 hp inklusive examensarbete (självständigt arbete) om minst 6 hp eller motsvarande, inom området Software Engineering, programvaruteknik, datavetenskap, datalogi, informationsteknik, informationssystem eller motsvarande.

Kunskap i programmering med ett minimum av:

12 credits i programmering, varav minst 6 hp ska innehålla objektorienterad programmering (Java, Python, C#, eller motsvarande språk).
6 credits i algoritmer och datastrukturer.
Engelska 6/Engelska B eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Efter avklarade studier har du en filosofie masterexamen med huvudområdet Software Engineering (Degree of Master of Science with a major in Software Engineering).

Du kommer att vara redo för akademiska studier på doktorandnivå eller för att ta olika roller i utvecklingen av mjukvara, som utvecklare, testare, kvalitetsansvarig, mjukvaruarkitekt eller projektledare.

Exempel på företag som anställt våra tidigare studenter:  Ericsson, Volvo, IBM, Sigma IT Consulting, ABB, NASDAQ, Saab, och HiQ.

Så är det att plugga

Undervisningen

Programmet består av obligatoriska kurser som ger dig en stabil grund inom software engineering, valbara kurser som ger dig möjlighet att specialisera dig inom ett område du tycker är intressant, samt en masteruppsats. Du kommer att lära dig att identifiera de bästa tillgängliga metoderna och verktygen, få kunskap om branschen och öva på forskningsaktiviteter i grupp.

Programmet låter dig specialisera dig och skapa en unik profil för din examen genom valbara kurser inom tillämpad informationsteknik, datavetenskap eller informationssystem. Den tredje terminen genomför du ett riktigt projekt där du får tillämpa dina kunskaper från tidigare kurser och göra ett konkret bidrag till befintligt mjukvara. Programmet avslutas med en masteruppsats, som blir en chans att ytterligare specialisera dig.

Lokaler

Masterprogrammet ges av institutionen för data- och informationsteknik, avdelningen för Software Engineering, som är placerad mitt i Sveriges ledande teknikcentrum, Lindholmen Science Park i centrala Göteborg.

Läs mer om lokaler