Länkstig

Programstruktur

Här hittar du en översikt av utbildningsplanen för masterprogrammet i Software Engineering and Management. Alla kurser förutom masteruppsatsen är halvtidskurser och ger 7.5 eller 15 högeskolepoäng, beroende på om de löper över en eller två studieperioder.