Länkstig

Samtalsmetodik

Kurs
PX1400
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Kväll
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-27406
Ansökan stängd

Kort om kursen

Samtal upptar ofta en stor del av vår vakna tid. Att samtala är en värdefull social aktivitet och inom vissa yrken är samtalet ett viktigt, eller till och med det viktigaste, arbetsredskapet. Den här kursen ger dig en ökad insikt i vad vi egentligen gör när vi samtalar, och varför vi gör det. Vilka uttalade och outtalade regler följer vi och vad signalerar vi i vårt sätt att samtala? Vad är ett gott samtal och hur är man en bra samtalspartner?

Om utbildningen

Samtal upptar en ansenlig del av vår tid och kan vara en värdefull social aktivitet. Inom vissa yrken är också samtalet ett viktigt, eller till och med det viktigaste, arbetsredskapet. Den här kursen ger dig en ökad insikt i vad vi egentligen gör när vi samtalar, och varför vi gör det. Vilka uttalade och outtalade regler följer vi och vad signalerar vi i vårt sätt att samtala? Vad är ett gott samtal och hur är man en bra samtalspartner?

I kursen blandar vi teori med praktiska övningar i syfte att ge dig en ökad medvetenhet om vilka processer som påverkar ett samtal. Den teoretiska bakgrunden hämtas i forskning om samspelet mellan människor i ansikte-mot-ansikte-situationer och vi går igenom hur både språkliga och ickespråkliga uttryck påverkar.

Vi tar också upp hur samtalet kan behöva anpassas utifrån olika förutsättningar. Vi diskuterar hur personvariabler kan påverka och hur man exempelvis pratar med barn eller med personer med funktionsvariationer.
Olika sammanhang och miljöer kan också kräva en anpassning av samtalet och vi tar därför även upp samtal i särskilda situationer, till exempel i yrkeslivet.

Under kursen får du också lära dig om olika metoder som kan användas för att mäta och analysera samtal. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Efter studierna

Att förstå vilka faktorer som påverkar ett samtal och att kunna anpassa ett samtal utifrån olika situationer och personer är något som är mycket användbart i de flesta yrken där man möter andra människor.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och övningar. Under de praktiska övningarna får du tillfälle att prova på specifika aspekter av samtal.