Länkstig

Samhälle, organisation och kommunikation

Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-27105
Ansökan stängd

Om utbildningen

Om utbildningen

Kursen är uppdelad i fyra delkurser som tar utgångspunkt både i organisationer och i samhället i stort. Med utgångspunkt i teorier om kommunikation riktad mot samhällsagendan planerar vi konkreta kommunikationsinsatser, både som uppdrag och externa uppdrag. Du producerar informationsmaterial utifrån på förhand givna mål, med avseende på bild, text och grafiska signaler. Projekten utmynnar i en diskussion om vilka möjligheter och hinder som kan uppstå för olika typer av organisationer, t. ex. kommersiella företag, myndigheter, politiska och ideella organisationer, vilket fördjupar din förståelse för demokratins spelplan i det digitala mediesamhället.

Rekommenderad studiegång

Kursen är en fördjupning för dig som läst 90hp medie- och kommunikationsvetenskap, skrivit ett självständigt examensarbete och har läst kursen MK1403 Analys av medier, opinioner och kommunikation (eller motsvarande).

Behörigheter och urval

Behörighet

För behörighet till kursen krävs dels 90hp inom huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap eller motsvarande inklusive 15hp metod och 15hp självständigt arbete (examensarbete), dels godkänt resultat på kursen MK1403 Analys av medier, opinioner och kommunikation (30hp) eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.