Länkstig

Psykologi: Magisteruppsats

Kurs
PX2501
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-27454
Ansökan stängd

Kort om kursen

Under denna kurs ges du möjlighet att i samråd med din handledare motivera, designa och genomföra en vetenskaplig studie för att undersöka en psykologisk frågeställning som du tycker är intressant.

Om utbildningen

Syftet med kursen är att du ska få träning i att självständigt planera, genomföra och rapportera en undersökning i form av en uppsats. Du väljer ämne för undersökningen i samråd med en handledare verksam inom någon av de forskningsinriktningar som finns på institutionen. Uppsatsen ska uppfylla de krav som normalt gäller för publicering i internationella vetenskapliga tidskrifter.

Behörigheter och urval

Behörighet

För tillträde till kursen krävs minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå i ämnet psykologi. Därutöver krävs minst 15 hp i forskningsmetodik på avancerad nivå från en av följande kurser: Kurs PX2310, Psykologi: Statistisk analys och metod,15 hp, eller kurs PX2311, Psykologi: Kvalitativa metoder, 15 hp, eller motsvarande kurser.

Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska B/Engelska 6.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Rekommenderad studiegång

Denna kurs är obligatorisk om du avser ta ut en filosofie magisterexamen 60 hp med huvudområde psykologi.

Den kan även, tillsammans med PX2502 Masteruppsats, 15 hp, ingå som obligatorisk uppsatskurs i en filosofie masterexamen 120 hp med huvudområdet psykologi.

More information about Rekommenderad studiegång

Efter studierna

Denna kurs ger dig de kunskaper som krävs för att kunna utföra undersökningar och utredningar, vilket är en eftertraktad erfarenhet och kvalité i arbetslivet. Kursen är även forskningsförberedande och den slutgiltiga uppsatsen skall innehålla de delar och hålla jämförbar kvalité med en vetenskaplig publikation.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisning ges i form av en introduktionsföreläsning och därefter handledning under själva uppsatsarbetet. Kursen avslutas med ett obligatoriskt examinationsseminarium där uppsatsen presenteras och diskuteras.