Länkstig

Pedagogikens grunder

Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-19403
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2024.

Om utbildningen

Pedagogiska processer pågår ständigt i samhället, i skola, vardagsliv
och arbetsliv. Vad innebär det att lära sig något? Hur ser den
pedagogiska processen ut? Vad leder utbildning till och hur påverkar
utbildning samhällets utveckling och förändring? Vilken roll spelar
makt, politisk styrning och olika intressen för den pedagogiska
processen på strukturell och individuell nivå?

I kursen pedagogikens grunder behandlas den här typen av frågor.
Kursen ger en orientering i pedagogisk forskning och teori och belyser
hur perspektiv från pedagogiken kan användas för att förstå relationer
mellan samhälle, system, institution och individ. Genom kopplingar till
vardagliga exempel och genom att introducera och problematisera för
disciplinen särskilt centrala begrepp såsom kunskap och lärande liksom
klass, kön och etnicitet, erbjuder kursen analytiska verktyg som kan
klargöra hur pedagogiska processer blir avgörande för såväl
stabilisering och omvandling av samhälleliga strukturer. Kursen utgör en
bas för ämnet pedagogik och ger kunskap om vad pedagogik inbegriper och
omfattar. Innehållet behandlas både från nutida och historiskt
perspektiv.

Kursen delas in i två centrala teman (delkurser), där det första
behandlar frågor om individ, lärande och kunskapsprocess (Undervisning,
fostran och lärande) och den andra behandlar frågor om relationen
utbildning, individ och samhälle (Utbildning och samhälle).

Kursen ger en grund för fortsatta studier till examen i pedagogik och för examen i pedagogik och didaktik.

Behörigheter och urval

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Så är det att plugga

Lokaler

Pedagogen ligger mitt i centrala Göteborg, nära till allt. Undervisning och forskning sker till stor del i tre byggnader: A-huset på Västra Hamngatan 25, B-huset på Läroverksgatan 15 och C-huset på Läroverksgatan 5.  I A-huset hittar du Servicecenter, universitetsbibliotek, studentkårens kansli, studievägledning för lärarutbildning, International Student Office Pedagogen samt ett café. Även i B-huset finns ett café, men också ett väl tilltaget studentkök med mikrovågsugnar  och kylskåp. I alla husen finns gott om platser för studenter för arbete enskilt eller i grupp.