Bild
student Christian Nilsson vid mikroskop
– Jag gillade verkligen första kursen ”Marint projekt - från idé till handling”, där vi fick planera en egen forskningsexpedition med forskningsfartyget Skagerak, säger Christian Nilsson, masterstudent i marina vetenskaper.
Länkstig

Möt Christian – masterstudent i marina vetenskaper

Redan som barn visste Christian Nilsson att han ville bli marinbiolog. Just nu skriver han sitt masterprojekt om hur artsammansättningen i Kosterfjorden förändrats under de senaste tre decennierna – något som passar hans specialintresse för djuphavsbiologi.