Bild
Kevin Storgärd student MSc LTM
Länkstig

Kevin Storgärd läser MSc Logistics and Transport Management

"Den kontinuerliga kontakten med just den faktiska omvärlden som man får på mitt program har gett mig fördelar i mitt yrkesliv redan idag"

Hur gick du till väga när du skulle välja masterprogram?
- Under mina kandidatår så insåg jag relativt snabbt att det var kurserna kring logistik som intresserade mig mest. Det som jag drogs till var allt som kretsade kring logistik och företagsstyrning och därför kändes det naturligt att fortsätta på det spåret och fördjupa mig inom logistik och transport management.

Varför passar MSc LTM dig så bra?
- Det är det höga fokuset på just logistiken i samtliga kurser som intresserar mig och att man får lära sig om vad som händer inom olika delar inom transport. Man får en bra insyn i vad som komma skall, samt de aktuella problem och lösningar som råder inom nuvarande globala frågor. På mitt program får man ta del av många vettiga individers tankar och jag tror att detta ger en väldigt mycket för sin framtida förståelse inom just logistiska problem, vilket jag anser vara bland det viktigaste inom min utbildning. Något som är genomgående på Handels är utbildningens anknytning till näringslivet, vilket bara ökar nu på mastern i min mening. Internationella aktörer och respekterade professorer kommer och gästföreläser för oss, drar in oss i diskussioner för att utveckla vår förståelse. Den kontinuerliga kontakten med just den faktiska omvärlden som man får på mitt program har gett mig fördelar i mitt yrkesliv redan idag. Givet den karriärbana jag har påbörjat så vet jag att mitt masterprogram kommer att ge mig ovärderlig erfarenhet och ett kritiskt tänk kring logistik som jag inte hade fått annars. Om man är intresserad av att arbeta inom någon form logistik, vare sig det är lagerstyrning, trade eller något annat, så anser jag MSc Logistics and Transport Management vara ett utmärkt val av masterprogram!
 

På vilket sätt skiljer sig studier på masternivå jämför med kandidatnivå?
- På masternivå upplever jag att de som driver kurserna i stor utsträckning är väldigt intresserade av att höra våra tankar och hur vi uppfattar och ser på olika situationer. Vi studenter blir lyssnade på och att vår diskussion är det viktiga, snarare än att man ska kunna sakkunskap, även fast man självklart ska kunna det också. Det ger så mycket mer för mig och mitt lärande när diskussionen lyfts och man känner att föreläsaren verkligen lyssnar på ens tankar.

Vilka fördelar ser du med att ha fortsatt läsa din master på Handelshögskolan?
- Främst så är det väldigt bekvämt att fortsätta läsa på samma ställe. Självklart kan det uppfattas som "trist" att inte prova något nytt men det är verkligen en ny skola som man kliver in på. Det är nya klasser, nytt språk och annat tempo, så allt blir ändå nytt, fast i bekanta lokaler. Beroende på vad du läst tidigare och vilket spår man väljer nu så känner man igen några av föreläsarna. I mitt fall så är båda de två handledare som hjälpte oss under kandidatuppsatsen en del av min fortsatta utbildning, vilket jag tycker är väldigt trevligt.
Och slutligen, varför skulle jag vilja lämna Göteborg?

Vad vill du göra efter examen?
- Jag har jobbat extra inom shipping sedan andra sommaren på skolan och det är inom den branschen som jag för tillfället hoppas att landa även efter examen. Antingen det eller i någon form av management-consulting inom transport. Dock är det en bred utbildning där man lär sig om väldigt många områden, så vem vet vart man hamnar i slutändan. För mig känns de breda möjligheterna även efter examen som något väldigt attraktivt och positivt.