Bild
Foto: Carina Gran
Länkstig

Masterprogram i Innovation och industriell ledning

Program
S2IFM
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1A81A
Ansökan stängd

Kort om programmet

Masterprogrammet i Innovation och industriell ledning rustar dig för en framtid som potentiell ledare i organisationer som verkar i en alltmer osäker och komplex värld, med snabbt skiftande marknader och teknologier. Som student på detta program kommer du att få en utbildning med starkt fokus på personlig och professionell utveckling, nära samarbete med industrin och goda möjligheter till utbytesstudier.

Om utbildningen

Masterprogrammet i innovation och industriell ledning fokuserar på frågan om hur man leder och styr organisationer i en oförutsägbar värld med snabbt ändrande teknologier och marknader. Moderna företag ställs inför komplexa industriella och finansiella utmaningar; särskilt i arbetet med att anpassa sig till teknologiska, finansiella, och konsumtionsrelaterade förändringar. Sådana förändringar är viktiga att anpassa sig till då de påverkar framtida lönsamhet och konkurrenskraft i företaget. För att möta global konkurrens behöver företag utveckla interna och externa analyser av industriella processer och marknadstillstånd med särskilt fokus på innovation, industriell dynamik och investeringar. Att avstå från förnyelse och utveckling av innovation innebär ett långtidshot för varje organisation.

Förbereda dig för framtiden

Vårt program förbereder dig för en framtid som potentiell ledare i organisationer som verkar under osäkerhet i komplexa och snabbt föränderliga miljöer. Kurser, projektarbeten och uppsatsarbete fokuserar på att ge dig teorier, metoder och verktyg för att kunna analysera teoretiska och praktiska problem. Du förbereds även för att designa lösningar för organisationer som verkar på dynamiska marknader och med utvecklande teknologier.

Alla organisationer måste göra en avvägning mellan effektivitet och innovation, och balansera kortsiktig lönsamhet med långsiktig utveckling. Som student vid detta program kommer du att utveckla de kunskaper och förmågor som behövs för att överkomma dessa utmaningar. Vårt program betonar vikten av personlig och professionell utveckling vilket förbättrar ditt samarbete i grupp och dina ledarskapskunskaper. Detta hjälper dig även att planera din framtida karriär.

Engagerande utbildning och nära interaktion med industrin

Vi erbjuder ett mycket engagerande utbildningsupplägg. Programmet inkluderar en rad olika undervisningsmetoder och en blandning av individuellt arbete och grupparbete. Utöver det akademiska fokuset, adresserar vi i flera kurser även praktiska ledarskapsproblem, exempelvis genom att ta oss an verkliga företagsproblem. Programmet inkluderar en nära interaktion med näringslivet i olika sektorer, allt ifrån gästföreläsningar till grupparbeten där du arbetar med att lösa praktiska problem för företag.

Internationellt

En internationell atmosfär ger dig möjligheten att uppleva andra
kulturer, förbättra dina kommuniceringskunskaper och bygga ett globalt
nätverk av vänner. Som student på masterprogrammet i innovation och industriellt ledarskap kommer du ha flera möjligheter att resa utomlands under din studietid. På programmet har du en unik möjlighet att ansöka om ett stipendium som möjliggör att kunna utföra delar av din masteruppsats utomlands.

Du kan även välja att åka på utbyte och studera vid utländskt lärosäte alternativt ansöka om antagning för en double degree examen. Mer information hittar du under rubriken Studier utomlands längre ner på denna sida.

Vem ska ansöka?

  •  Är du intresserad av teknologisk och samhällelig förändring och innovation?
  • Vill du ha möjligheten att interagera och jobba med industrin under dina studier?
  • Är du fascinerad över snabbt ändrande teknologier och marknader, och vill ha de rätta verktygen för att kunna guida organisationer genom en alltmer komplex värld?

Om du svarar ja på ovanstående frågor, så borde du ansöka till masterprogrammet i Innovation och industriellt ledarskap. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Generella förkunskapskrav:

En kandidatexamen (motsvarande 180 högskolepoäng, hp) från ett internationellt erkänt universitet och kunskaper i engelska motsvarande studier i engelska på gymnasienivå, s.k. kurs Engelska 6/Engelska B eller motsvarande nivå från ett internationellt erkänt test. För mer information om de generella förkunskapskraven, sewww.universityadmissions.se(engelska) ochwww.antagning.se(svenska).

Programspecifika förkunskapskrav:

Minst 15 hp i kurser inom ämnesområden relaterade till företagsekonomi, nationalekonomi, industrial management, innovation och/eller entreprenörskap, samt minst 15 hp i statistik eller 7,5 hp i statistik och 7,5 hp i kvantitativ metod och/eller matematik.

Urval

Grupp 1 (prioriterad)
Grupp 1 är sökande med ett GMAT resultat. Sökande rangordnas baserat på sitt GMAT testresultat. För ytterligare information: minimum GMAT testresultat, sista dag att skriva testet etc.

Det är inte obligatoriskt att skicka in ett GMAT testresultat, men genom att ha ett testresultat som når minimum blir du prioriterad i antagningen. Sökande med testresultat som inte uppnår minimumkravet placeras i urvalsgrupp 2.

Grupp 2 (sekundär)
Grupp 2 är sökande rangordnade utifrån antal högskolepoäng. Sökande rangordnas utifrån de högskolepoäng som är inrapporterade vid sista ansökningsdagen (högst 165 högskolepoäng).

Om flera sökande har samma meritvärde används lottning.

Efter studierna

Efter slutförda studier erhåller du en Ekonomie masterexamen med huvudområdet Innovation and Industrial Management.

Över åren har våra studenter fått följande exempel på anställning:

  • managementkonsult för konsultfirmor, som Accenture
  • affärsutvecklare och produktansvarig vid stora multinationella företag såsom Volvo Group
  • innovationsutvecklare på Lync & Co
  • praktikplats och kundansvarig (account manager) på Google
  • konsult vid offentliga organisationer, som Business Sweden
  • affärssamordnare vid nystartade firmor såsom Cellink

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

Masterprogrammet i Innovation och industriellt ledarskap är centrerat runt en samling av obligatoriska kärnkurser vilka täcker ämnen som innovationsledarskap, strategi, affärsutveckling samt personlig och professionell utveckling.

Från denna bas kommer du ha möjligheten att inrikta din utbildning efter intresse, genom valbara kurser. Din inriktning kan ha fokus på exempelvis projektledning, hållbar utveckling eller egenföretagande. Du kommer också ha möjligheten att studera utomlands genom utbytesavtal med en mängd partneruniversitet.

Den fjärde terminen ägnas åt din masteruppsats, vilken genomförs individuellt eller i par. Masteruppsatsen kan göras i samarbete med extern partner såsom exempelvis ett företag. Du kan dessutom ansöka om ett stipendium som ger dig  möjligheten att genomföra delar av din uppsats utomlands.

Läs mer om undervisningen

Lokaler

Större delen av Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1, men vi har också lokaler på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som är flera våningar högt och har många studieplatser.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Många av våra studenter väljer att åka på utbyte. Genom att studera utomlands får du möjligheten att uppleva en ny akademisk miljö, ny kultur och samla på dig nya erfarenheter och perspektiv. Handelshögskolan och Göteborgs universitet samarbetar med ett stort antal partneruniversitet som är utspridda över hela världen. 

Studenter från Msc in Innovation and Industrial Management har möjligheten att delta i ett utbildningssamarbete med LUISS Guido Carli University, Rom, Italien. En dubbel examen innebär att ett av de två åren på masterprogrammet tillbringas vid partneruniversitetet och du kommer att tilldelas examen från båda universiteten. Vänligen besök International
office.

Läs mer om studier utomlands