Länkstig

Marin Mikropaleontologi och Paleooceanografi

Kurs
GVM460
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-21562
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen omfattar studier av betydelsefulla delar av den marina mikrofossila faunan och floran. De olika mikrofossilens utveckling och stratigrafiska utbredning liksom viktiga molluskarters förekomst behandlas. Ett viktigt studieområde är bottenlevande och planktiska foraminiferer och deras betydelse för tolkning av såväl nutida miljöer påverkade av människan som forna havsmiljöer. Hela studieområdets betydelse för såväl vetenskapliga tolkningar och analyser likväl som tillämpningar inom bland annat petroleumgeologin belyses. Kursen omfattar också centrala moment av paleooceanografin med särskild vikt på stratigrafisk analys av utvecklingsförlopp i havet och dess kopplingar till klimatiska, oceanografiska, eustatiska och geografiska förändringar.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde krävs 150 hp inom huvudområdet geovetenskap och/eller marin vetenskap. Grundläggande kunskaper inom marin mikropaleontologi rekommenderas, exempelvis kurs MG0230.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Lokaler

Göteborgsregionen erbjuder närhet till ett stort antal marina miljöer och våra anläggningar inkluderar forskningsstationer och fartyg.

Läs mer om lokaler