Länkstig

Magisteruppsats i pedagogik

Kurs
PDA161
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Kväll
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-19452
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2024.

Om utbildningen

Kursen innebär att självständigt under handledning genomföra en
vetenskaplig undersökning. I detta ingår att kunna argumentera för
relevansen av sin vetenskapliga frågeställning, vidareutveckla befintlig
kunskap, argumentera för vald vetenskaplig ansats och metod, genomföra
en datainsamling och analys samt presentera resultaten på ett stringent
sätt.

Behörigheter och urval

Behörighet

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen med 180 högskolepoäng inom huvudområdet pedagogik, pedagogik och didaktik eller lärarexamen med minst 180 högskolepoäng. Den tidigare examen skall inkludera ett examensarbete om 15 högskolepoäng. PDAX51 Vetenskapliga metoder inom pedagogik och didaktik II, 15 hp eller motsvarande samt 15 hp inom huvudområdet pedagogik på avancerad nivå.

Arbetsprov

Kandidatexamen om 180 hp inom huvudområdet eller lärarexamen om minst
180 hp eller examen från personalvetenskapligt program om 180 hp, eller
motsvarande. Dessutom krävs på avancerad nivå inom huvudområdet kurser
om 30 hp, alternativt 15 hp på grundnivå och 15 hp på avancerad nivå,
inom huvudområdet samt godkänt resultat på fördjupningskursen PDAX51
Vetenskapliga metoder i pedagogik och didaktik II, 15 hp, eller
motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Lokaler

Pedagogen ligger mitt i centrala Göteborg, nära till allt. Undervisning och forskning sker till stor del i tre byggnader: A-huset på Västra Hamngatan 25, B-huset på Läroverksgatan 15 och C-huset på Läroverksgatan 5.  I A-huset hittar du Servicecenter, universitetsbibliotek, studentkårens kansli, studievägledning för lärarutbildning, International Student Office Pedagogen samt ett café. Även i B-huset finns ett café, men också ett väl tilltaget studentkök med mikrovågsugnar  och kylskåp. I alla husen finns gott om platser för studenter för arbete enskilt eller i grupp.