Länkstig

Ledarskap, organisation och förändringsprocesser

Kurs
PDA311
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-19454
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2024.

Om utbildningen

En kurs som syftar till att ge fördjupade kunskaper om ledarskap, organisation och förändringsprocesser i utbildningsorganisationer. 

Förskola och skola kan förstås både som lokala organisationer och som institutioner. Hur förhåller sig dessa två perspektiv till varandra? Hur påverkas undervisning och lärande inom lokala utbildningsorganisationer av strukturella och kulturella aspekter? Detta är exempel på frågor som diskuteras i kursen. 

Kursen syftar också till att fördjupa studentens kunskap om hur förändringsprocesser för utveckling av utbildningsverksamheter kan tolkas och förstås utifrån olika teoretiska perspektiv samt hur samhällsutveckling och policyförändringar ger konsekvenser för genomförandet av förändringsprocesser i förskola och skola. 

Vilken betydelse visioner, mål och planerade handlingar har i utvecklingsprocesser diskuteras utifrån ett kollektivt och organisatoriskt perspektiv. Ledning i och av förbättringsarbete samt olika strategier och metoder diskuteras och problematiseras utifrån frågor om makt, delaktighet och praktisk relevans. I diskussion och problematisering kan utgångspunkt tas i olika former av interventioner så som aktionsforskning och systematiskt kvalitetsarbete. Specifikt fokus riktas mot ledares roll i förbättringsarbetet.

Behörigheter och urval

Behörighet

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen i ett samhällsvetenskapligt alternativt utbildningsvetenskapligt ämne, eller en lärarexamen inklusive examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande, samt godkända kurser om 15 hp på avancerad nivå inom ett utbildningsvetenskapligt ämne.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen består av föreläsningar, litteraturseminarier, fältarbete, muntliga redovisningar och självständigt arbete. Under kursens gång diskuteras och problematiseras olika perspektiv i forskningen om ledarskap, i relation till organisations- och verksamhetsutveckling.