Bild
En uggla sitter på marken.
Jordugglan förekommer över stora delar av norra halvklotet.
Foto: Angela Pauliny
Länkstig

Lär dig mer om fåglar

Allt fler blir intresserade av fåglar – på grund av deras skönhet, deras intressanta beteenden och mycket annat. Nu finns en högskolekurs i ornitologi som enbart fokuserar på fåglar.

Varför ser en viss fågel ut på ett sätt, och en annan på ett annat? Och varför ser en fågel ens ut som en fågel från första början? Under den här kursen dyker vi ner i fåglarnas fängslande värld och lär oss mer om deras utseende men också liv i övrigt. Vi går igenom deras livsmiljöer, beteenden och mycket mer. Vi får också lära oss grunderna för fältbestämning och träna på att identifiera fåglar i deras naturliga miljöer.

Kursen vänder sig till dig som vill veta mer om fåglar och deras liv. Den ger grundläggande kunskaper om fåglarnas evolution och inbördes släktskap samt deras byggnad, fysiologi och ekologi. Vi går också igenom fältbestämning av fåglar både i teorin och i praktiken. Helt enkelt en bred och introducerande kurs i "ornitologi", alltså vetenskaplig forskning om fåglar.

Undervisningen sker kvällstid (18-20) på onsdagar. Enstaka studiebesök och exkursioner kan ske på en annan veckodag, eventuellt även en helgdag.

Foto: Angela Pauliny

Vad lär du dig på kursen?

Kursen ger en bred introduktion till ornitologi. Du kommer få svar på de flesta av dina frågor om fåglar, och förhoppningsvis lära dig ett och annat som du inte ens visste att du faktiskt ville veta, om deras fantastiska liv och värld.

Foto: Angela Pauliny

En mås – men vilken art? Du kommer att få lära dig att beskriva en fågels utseende och med hjälp av det och andra ledtrådar identifiera arten. Vi tränar på artbestämning av fåglar både i klassrummet och i naturen.

Foto: Angela Pauliny

Fåglarnas färger är ett annat område vi går igenom på kursen. Varför är en del arter färggranna och vackra, medan andra är mer diskreta – eller kanske till och med kryptiskt färgade?

En del fågelungar är välutvecklade vid födseln, som den här, andra hjälplösa och mer beroende av föräldrarna. Vad kan ligga bakom sådana skillnader?

Foto: Angela Pauliny
Foto: Mikael Larsson

Äggens flytförmåga i vatten avslöjar hur lång tid de har ruvats. Under kursen får du inblick i vetenskapliga metoder som används vid studier av fåglar.

Ringmärkning och andra metoder ger information om fåglarnas spännande beteenden. Vi tar bland annat upp flyttning och partnerval på kursen.

Foto: Mikael Larsson
Navigate to video: Exkursion till Halland 2022
Video (01:00)
Exkursion till Halland 2022

Mer information

Kursen anordnas av institutionen för biologi och miljövetenskap. Föreläsningar sker i nybyggda huset Natrium, på Medicinareberget i centrala Göteborg.