Bild
Länkstig

Kurspaket i reproduktiv och perinatal hälsa på masternivå

Kurspaket
K2RPH
Avancerad nivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-10550
Ansökan stängd

Kort om kurspaketet

Är du intresserad av att främja hälsa, utveckla vård och driva forsknings- och utvecklingsprojekt inom sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa, barnmorskans verksamhetsområden? Då är detta ett kurspaket för dig!

Kurspaketet i reproduktiv och perinatal hälsa på masternivå ges på halvfart över två terminer och riktar sig till dig som är legitimerad barnmorska och har en magisterexamen i reproduktiv och perinatal hälsa, och som vill fortsätta studierna på avancerad nivå.

Om utbildningen

Under utbildningen är ditt vetenskapliga examensarbete i fokus. Du studerar till största delen självständigt med stöd av handledare medan du fördjupar dig i forskningsfältet och forskningsmetodik. När du har slutfört utbildningen kan du ansöka om en masterexamen i reproduktiv och perinatal hälsa.

Termin 1

Under Termin 1 förbereder du dig för att skriva din masteruppsats genom att avgränsa problemområde, formulera ett forskningsproblem och avgöra lämplig design och metod för arbetet.

Kurs 1, RPH251 Litteraturfördjupning inom reproduktiv och perinatal hälsa, 7.5 hp är en litteraturfördjupning inom det forskningsfält du har valt.

I kurs 2, RPH401 Vetenskaplig metod för master i reproduktiv och perinatal hälsa, 7.5 hp fördjupar du dina kunskaper i vetenskaplig teori och metod.

Termin 2

Under kurs 3, RPH041, Examensarbete för master i reproduktiv och perinatal hälsa, 15 hp skriver du examensarbetet vilket du presenterar och försvarar vid ett examinationsseminarium där du också granskar/ opponerar på ett annat examensarbete.

Återupptag av studier

Om du tidigare påbörjat eller varit registrerad på någon av ovanstående kurser behöver du ansöka om återupptag av studier. Det gör du enklast via webbformulär. Observera att beslut om plats kan ges nära kursstart.

Ansökan om återupptag av studier

Huvudområde

Examensarbetet skrivs inom huvudområdet reproduktiv och perinatal hälsa, som utgår från en humanistisk människosyn och genererar kunskap om den mänskliga reproduktionen och dess processer. Detta omfattar kunskap om sexualitet, fertilitet, abort, antikonception, graviditet, barnafödande, amning, nyföddhetsperiod, föräldraskap, och klimakterium.

Vidare ingår fysiskt, psykiskt, socialt, kulturellt och existentiellt perspektiv på kvinnors reproduktiva och sexuella hälsa i ett livscykel-, genus- och rättighetsperspektiv. I huvudområdet ingår kunskap om hälsofrämjande insatser, förebyggande hälso- och sjukvård samt vårdande och behandlande arbete.

Personcentrerad profil

Utifrån ett livscykelperspektiv utgår utbildningen från ett personcentrerat, hållbart synsätt - både för individ, samhälle och på global nivå. En viktig del i detta är att främja kvinnans och närståendes rätt till självbestämmande och delaktighet, alltid grundat i ett jämställdhetsperspektiv. 

Behörigheter och urval

Behörighet

Barnmorskeexamen om 90 hp, Examensarbete om minst 15 hp på avancerad nivå inom reproduktiv och perinatal hälsa eller motsvarande huvudområde, Språkkunskaper motsvarande Svenska 3/ Svenska B och Engelska 6/ Engelska A eller motsvarande

Urval

Högskolepoäng, max 285 hp.

Efter studierna

Med din masterexamen i handen kan du välja att fortsätta studierna på doktorandnivå. Här kan din forskning t.ex. hjälpa till att förbättra förutsättningarna för en hållbar och jämställd reproduktiv hälsa för alla kvinnor och familjer.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen är på distans med fyra obligatoriska campusträffar i Göteborg. 

Studier utomlands

Vi har samarbeten med universitet och vårdverksamheter över hela världen och det finns goda möjligheter för dig att  skriva examensarbete utomlands. Beroende på dina egna intresseområden och fokus kan vi erbjuda spännande miljöer inom såväl förlossningsvård som gynekologisk, perinatal och preventiv vård. Det ger dig goda chanser att studera de olika förutsättningarna för reproduktiv hälsa på plats, och med lokala experter nära till hands för stöd och handledning.

Läs mer om studier utomlands