Bild
Foto: Stefan Svensson
Länkstig

Kurser och innehåll

Här hittar du information om vilka kurser som ingår i bygghantverksprogrammet. Utbildningen ger dig kunskaper och färdigheter i traditionellt byggande med inriktning mot bygghantverk och kulturvård.

Första året

Bygghantverkets material och metoder: Byggnadssnickeri och murteknik, 22.5 högskolepoäng

Kurskod: KBB110
I kursen orienterar du dig i säkert byggande och arbetsmiljöfrågor relaterade till hantverksutövning. Du lär dig använda, underhålla och sköta verktyg och maskiner och får grunderna i murteknik och materiallära. Du introduceras också till kulturvård som universitetsämne och samhällssektor, med särskilt fokus på hantverk och hållbar samhällsutveckling.

Byggnadens formspråk och begrepp, 7.5 högskolepoäng

Kurskod: KBB120
I kursen får du lära dig om arkitekturhistoria och byggbegrepp och för öva på att göra beskrivningar och bedömningar av objekt och miljöer i kulturhistoriska sammanhang. 

Bygghantverkets material och metoder: Tak, timmer och putsteknik, 30 högskolepoäng

Kurskod: KBB130
I kursen får du grunderna i putsteknik och lär dig om putsning för hand, bruksblandning och materialåtgång. Du lär dig också om virkesberedning och övar på bearbetning av träråvara till byggnadsmaterial med yxa, såg och hyvel. Kursen ger insikt i vanliga stomkonstruktioner i nordiskt byggande om omfattar grund-, vägg- och takkonstruktioner. Kursen fokuserar också på timmerkonstruktioner där du går igenom bedömning och sortering av virke, orientering i traditionella timmerkonstruktioner och tillverkning av komponenter till byggnadsstommar i liggtimmer och stolpverksteknik. Du får också grundläggande kunskaper i dokumentation och visualisering.

Praktik I, 7.5 högskolepoäng

Kurskod: KBB140
Under praktiken får du erfarenhet och träning i hantverksmässiga och restaureringsinriktade arbetsfält. Du deltar aktivt i ett restaureringsprojekt, ett rekonstruktionsprojekt eller nyproduktion med högt ställda hantverksmässiga krav. Praktiken ger dig förutsättningar att undersöka valet av yrkesspecialisering. Du tar själv kontakt med en arbetsplats som passar dina preferenser och önskemål och har möjlighet att genomföra praktiken utomlands.

Andra året

Byggnadsstommar: Timmer, 15 högskolepoäng (valbar kurs)

Kurskod: KBB200
I kursen fördjupar du dina kunskaper i stomkonstruktioner i trä. Du lär dig om fler typer av knutar och träförbindningar och får uppföra timmerkonstruktioner i skandinavisk tradition. Kursen ger också kunskap om takkonstruktioner och du får öva på olika metoder för uppritning, påritning och tillverkning av delar till takkonstruktioner i trä. Att lära sig att kommunicera hantverksprocedurer med hjälp av foto, film, och text ingår också i kursen. 

Byggnadsstommar: Murverk, 15 högskolepoäng (valbar kurs)

Kurskod: KBB210
Kursen är en påbyggnad inom murteknik där du lär dig om de olika förbandstyper som förekommer inom murhantverket. Du lär dig också om valvslagning och går igenom valvets geometri, konstruktionsritning av valvbågen och praktisk utförande. Att lära sig att kommunicera hantverksprocedurer med hjälp av foto, film, och text ingår också i kursen.

Byggnaden som system, 7.5 högskolepoäng 

Kurskod: KBB220
Kursen går igenom hur konstruktion och material i en byggnad samverkar som en enhet. Du lär dig om fukt, värme, brand och ljud och hur detta på olika sätt kan påverka byggnader och byggnationer. Du tittar närmare på byggnaden som ett bärande system och läser en påbyggnad om byggmaterial och byggnadskonstruktioner. 

Kulturvårdens teori och historia, 7.5 högskolepoäng 

Kurskod: GKM200
Kursen ger dig förståelse för grundläggande begrepp och teoretiska frågeställningar inom kulturvårdsfältet i ett historiskt och internationellt perspektiv.  Du läser kursen tillsammans med studenter på trädgårdens och landskapsvårdens hantverk.

Vetenskaplig teori och metod, 7.5 högskolepoäng 

Kurskod: GKM210
I kursen lär du dig vetenskapliga principer och ett akademiskt arbetssätt. Du läser kursen tillsammans med studenter på trädgårdens och landskapsvårdens hantverk för att gemensamt bearbeta olika relevanta perspektiv.

Bebyggelsekunskap, 7.5 högskolepoäng 

Kurskod: KBB250
Kursen ger dig grundläggande förståelse för historisk och nutida bebyggelseutveckling. Du lär dig om bebyggelsehistoriska förändringar i relation till nyttjande av naturresurser och sociala, ekonomiska, tekniska och kulturella förhållanden. Du får också lära dig om nutida bebyggelseutveckling i förhållande till historiska erfarenheter, dagens regelverk och behov samt de globala hållbarhetsmålen.

Restaureringshantverk och hållbart byggande: Putsade fasader, 15 högskolepoäng (valbar kurs)

Kurskod: KBB260
I kursen får du vidareutveckla dina kunskaper i putsteknik för putsade fasader. Du går närmare in på uppbyggnad, egenskaper, bearbetning och ytbehandling av olika typer av ytputser. Du får lära dig om utformning och utförande av listverk på putsade fasader. Du får också utöka din materiallära och analyserar putsprover för att återskapa dess egenskaper. Du får också göra en byggnadsundersökning där du gör en tillståndsbedömning och ger förslag på åtgärder. 

Restaureringshantverk och hållbart byggande: Eldstäder och skorstenar, 15 högskolepoäng (valbar kurs)

Kurskod: KBB270
Under kursen vidareutvecklar du dina kunskaper inom murade eldstäder, dokumentation av hantverk och byggnadsundersökning.

Restaureringshantverk och hållbart byggande: Byggnadssnickeri, 15 högskolepoäng (valbar kurs)

Kurskod: KBB280
Kursen vidareutvecklar dina kunskaper inom byggnadssnickeri och byggnadsundersökning. Inom snickeriteknik ägnar du dig åt tillverkning av fönster med hjälp av maskiner, handverktyg och klassiska sammanfogningar. Inom byggnadssnickeri lär du dig om tillverkning och montering av golv, panelbeklädnad och listverk samt montering av fönster och dörrar. Du får också arbeta med handhyvlade träprofiler och göra en byggnadsundersökning där du gör en tillståndsbedömning och ger förslag på åtgärder. 

Praktik II, 7.5 högskolepoäng 

Kurskod: KBB290
Under programmets andra praktikperiod får du erfarenhet och träning i hantverksmässiga och restaureringsinriktade arbetsfält. Du deltar aktivt i ett restaureringsprojekt, ett rekonstruktionsprojekt eller nyproduktion med högt ställda hantverksmässiga krav. Praktiken ger dig förutsättningar att ytterligare undersöka valet av yrkesspecialisering. Du tar själv kontakt med en arbetsplats som passar dina preferenser och önskemål och har möjlighet att genomföra praktiken utomlands.

Tredje året

Bygghantverk i projekt, 15 högskolepoäng

Kurskod: KBB310
I kursen går du igenom byggandets regelverk och normer och får lära dig om lagstiftning kring byggande och kulturmiljövård, hantverkarens och byggmästarens roll i samhällsbyggnadssektorn och arbetsmiljöarbete. Kursen ger även grunderna i projektering, genomförande och dokumentation av mindre byggprojekt. Byggprojektet genomförs i grupp och tillsammans med dina medstudenter sammanställer du och redovisar du dokumentation och efterkalkyler av utfört arbete.  

Individuell fördjupning i bygghantverk, 15 högskolepoäng

Kurskod: KBB320
I kursen genomför du ett självständigt arbete,  individuellt eller i grupp, där du på fördjupad nivå studerar ett specifikt hantverksområde.

eller

Erasmusutbyte, 30 högskolepoäng

Examenskurs för kandidatexamen, 15 högskolepoäng  

Kurskod: GKM300
Examensarbetet innebär en fördjupning och tillämpning av de kunskaper och färdigheter som du har fått under utbildningen. I kursen skriver du ett självständigt akademiskt arbete inom huvudområdet kulturvård med fördjupning inom trädgårdens hantverk eller landskapsvård.

 

Till programbeskrivningen

Förlängd vårtermin

Vårterminerna under det första och det andra året är förlängda och därför avslutas den sista vårterminen i mars.