Bild
Student i gul skjorta står upp och arbetar med virke
Foto: Stefan Svensson
Länkstig

Efter bygghantverksprogrammet

Bygghantverkare kan arbeta med byggnadsvård av olika slag, så som restaurering, underhåll, reparation och ombyggnad. Du kan också arbeta i nischer inom nyproduktion där särskild hantverkskunskap efterfrågas.

Arbete och karriär

Många tidigare studenter driver hantverksföretag som murare, timmerhantverkare, byggnadsvårdare, medan andra arbetar som konsulter eller rådgivare med specialistkompetens på kulturvård och praktisk byggnadsvård.

Programmet ger dig goda möjligheter att skapa en individuell inriktning för din framtida yrkeskarriär, då du får möjlighet att påbörja bygget av en branschkunskap och ett kontaktnät under utbildningens gång.

Utbildningen strävar efter att utbilda bygghantverkare som inte bara har gedigen praktisk färdighet inom det traditionella hantverket, utan även den teoretiska kompetensen och kommunikativa förmågan att integrera med andra yrkesgrupper inom fältet och utföra rådgivning och dokumentation.

Mer om branschen

Svenska Byggnadsvårdsföreningen har en kunskapsbank med mycket information om branschen regionala byggnadsvårdsnätverk, byggnadsvårdsbutiker och internationella organisationer och nätverk

I branchorganisationen byggnadsvårdsföretagen samverkar många av landets byggnadsvårdsföretag, där kan du hitta lokala föreningar och företag.

Fortsatta studier

Bygghantverksprogrammet ger dig behörighet till det internationella masterprogrammet i kulturvård där du får möjlighet att specialisera dig inom bygghantverksområdet.

 

Till programbeskrivningen