Länkstig

Kriminalitet

Kurs
SQ4248
Grundnivå
10 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-27907
Ansökan stängd

Kort om kursen

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av kriminalitet som samhällsfenomen, orsaker till att individer begår brott samt hur detta kan relateras till sociala förhållanden med relevans för socialt arbete och yrkesverksamma socionomer.

Om utbildningen

Kursen är en av tre valbara alternativ inom profilområdet "Social exkludering och kontroll" på socionomprogrammet. 

Kursen behandlar kriminologiska teorier och centrala begrepp som syftar till att förklara kriminalitet på individ-, grupp- och samhällsnivå. Med särskilt fokus på brottslighet som ett socialt problem, problematiseras den samtida kriminalpolitiken och dess brottsförebyggande åtgärder. 

Behörigheter och urval

Behörighet

Godkänt resultat från kurser SQ4111 Socialt arbete, 30 hp, SQ4122 Juridik för det sociala arbetet, 15 hp och SQ4131 Det sociala arbetets teorier, metoder och etik, 15 hp, enligt utbildningsplan för socionomprogrammet vid Göteborgs Universitet eller har motsvarande kunskaper genom godkända studier om minst 60 hp inom närliggande område samt relevant yrkeserfarenhet.

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Efter studierna

Efter avslutad kurs har studenten grundläggande kunskaper för att verka inom kriminal- och frivård samt verksamheter inom civilsamhället som arbetar med relaterade frågor.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker i form av föreläsningar av institutionens lärare, gästföreläsningar från praktiker, externa forskare och frivilligorganisationer, filmvisningar, redovisande och studentledda seminarier, studiebesök samt litteraturstudier. Vissa moment sker tillsammans med övriga två profilkurser (Missbruk och beroende samt Fattigdom, försörjning och boende).