Länkstig

Kriminalitet

Kurs
SQ4248
Grundnivå
10 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-17902
Ansökan stängd

Kort om kursen

Kursen behandlar kriminologiska teorier och centrala begrepp som syftar till att förklara kriminalitet på individ- och samhällsnivå. Med särskilt fokus på brottslighet som ett socialt problem, problematiseras den samtida kriminalpolitiken och dess brottsförebyggande åtgärder. Kursen vänder sig till dig som är intresserad av kriminalitet som samhällsfenomen, orsaker till att individer begår brott samt hur detta kan relateras till sociala förhållanden med relevans för socialt arbete och yrkesverksamma socionomer.

Om utbildningen

Kursen är en av tre valbara alternativ inom profilområdet "Social exkludering och kontroll" på socionomprogrammet. Syftet med kursen är att du som student ska tillägna dig kriminologiska förhållningssätt till kriminalitet som samhällsfenomen och få en fördjupad förståelse för individer som begår brott.

Teman

  • kriminologiska och viktimologiska teorier
  • synsätt på social kontroll
  • normalitet och exkludering
  • rättsväsendet och brottsförebyggande åtgärder

Då kriminal- och frivården är ett viktigt arbetsfält för socionomer, ger kursen grundläggande kunskaper för framtida arbeta inom dessa områden.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkänt resultat från kurser SQ4111 Socialt arbete, 30 hp, SQ4122 Juridik för det sociala arbetet, 15 hp och SQ4131 Det sociala arbetets teorier, metoder och etik, 15 hp, enligt utbildningsplan för socionomprogrammet vid Göteborgs Universitet eller har motsvarande kunskaper genom godkända studier om minst 60 hp inom närliggande område samt relevant yrkeserfarenhet.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker i form av föreläsningar av institutionens
lärare, gästföreläsningar från praktiker och frivilligorganisationer,
filmvisning, redovisande och studentledda seminarier, studiebesök samt
litteraturstudier. Vissa moment sker tillsammans med övriga två
profilkurser (Missbruk och beroende samt Fattigdom, försörjning och
boende).