Navigate to video: Vad lär man sig på utbildningen? Programansvarig och studenter berättar (ENG)
Video (03:39)
Vad lär man sig på utbildningen? Programansvarig och studenter berättar (ENG)
Bild
Länkstig

Konstnärligt masterprogram i Tillämpad konst och formgivning, Textil-Kropp-Rum

Program
K2TIK-TEKR
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Bengtsfors
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-6A50I
Tillfället är inställt

Kort om inriktningen

Antagningen till inriktningen Textil-Kropp-Rum på Konstnärligt masterprogram i Tillämpad konst och formgivning med start höstterminen 2024 är inställd. Inget nytt antagningstillfälle är planerat.

Andra inriktningar

Om utbildningen

Antagningen till inriktningen Textil-Kropp-Rum på Konstnärligt masterprogram i Tillämpad konst och formgivning med start höstterminen 2024 är inställd. Inget nytt antagningstillfälle är planerat.

På HDK-Valand finns andra konstnärliga masterprogram, där du kan utforska textil som material. Du hittar våra programmen här. Sista ansökningsdag är 15 januari 2024.

Det pågår en utveckling av konsthantverksområdet på HDK-Valand Campus Steneby. Ett nytt, internationellt kandidatprogram i konsthantverk med start höstterminen 2025 planeras och masterprogrammet Tillämpad konst och formgivning kommer att revideras inför antagningen till höstterminen 2026.

Masterprogrammet Tillämpad konst och formgivning har tre inriktningar: Textil–Kropp–Rum, Möbeldesign inriktning Trä och Metallgestaltning.

Inriktningen Textil–Kropp–Rum är utformad för dig som vill arbeta med textila material i relation till kropp och rum. Inom det breda textila fältet kan du utveckla olika tekniker inom exempelvis stickning, textiltryck, plissering, sömnad, vävning, broderi och färgning.

Utbildningen ger dig förutsättningar att arbeta med uppdrag för privata och offentliga uppdragsgivare, utställningar och egen konstnärlig verksamhet.

Inriktningen är utformad för dig som vill arbeta med textila material i relation till kropp och rum. Inom det breda textila fältet kan du utveckla olika tekniker inom exempelvis stickning, textiltryck, plissering, sömnad, mönsterkonstruktion, vävning, broderi och färgning. I dina projekt sätter du sedan material och tekniker i relation till referenser och sammanhang. För att tillfullo kunna utnyttja inriktningens potential är det bra att ha gedigna textila baskunskaper med sig.

Du arbetar självständigt och experimentellt och reflekterar genom ditt arbete över samhällsrelaterade lokala och globala frågeställningar. Du möter studenter inom programmets övriga inriktningar i gemensamma kurser i teori, skrivande och entreprenörskap samt under examinationer. Övriga inriktningar på programmet är: Metallgestaltning och Möbeldesign inriktning Trä.

Valfriheten i programmet är stor och kräver en hög grad av oberoende, självständighet och personlig motivation. Du formulerar dina projekt tillsammans med professor inom ditt ämne, med utgångspunkt i kursens lärandemål.

Programmet är ett internationellt masterprogram vilket innebär att undervisningsspråket är engelska.

Lär känna lärare och övrig personal på Enheten för design och konsthantverk Steneby.

Du kan även följa oss på instagram

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Konstnärlig kandidatexamen eller motsvarande samt språkkunskaper motsvarande Engelska 6/Engelska B. Därtill krävs godkänt arbetsprov. Arbetsprovet ska visa både konstnärlig och teknisk förmåga nödvändig för att tillgodogöra sig utbildningen.

Arbetsprov

Här hittar du instruktioner till arbetsprovet för Konstnärligt Masterprogram i Tillämpad Konst och Formgivning.

Läs mer om Arbetsprov

Urval

Urvalet baseras på arbetsprov och intervju.

Efter studierna

Utbildningen ger dig förutsättningar att arbeta med uppdrag för privata och offentliga uppdragsgivare, utställningar och egen konstnärlig verksamhet. Du har dessutom förberedande kunskaper för att söka vidare till forskarutbildning inom området.

Så är det att plugga

Undervisningen

Under första året får du möjlighet att lära känna din verkstad, maskinpark och att starta ditt verkstads- och studiobaserade projekt. Du fördjupar dina ämneskunskaper, tränar dig på att driva projekt, utvecklar kunskaper om entreprenörskap, formulerar en plan för din framtida praktik och bygger upp din portfolio.

Andra året börjar med diskussioner kring samtida debatter i relation till det egna arbetet. Du reflekterar över din kontext, dina referenser och presentationsformer. Ditt experimenterande arbete i verkstaden fortsätter, som grund för ditt kommande examensarbete. Under examensarbetet har du tillgång till en extern handledare. Examinationer genomförs med externa opponenter. Terminen avslutas med examensutställning.

Lokaler

HDK-Valands verksamhet vid Campus Steneby har verkstäder för metall, möbeldesign och textil.

Vi uppmuntrar dig att tänka nytt, att arbeta med experimentella tekniker och material. I HDK-Valands alla verkstäder arbetar tekniker med lång erfarenhet, som kan ge dig stöd och råd i dina projekt.

Läs mer om lokaler