Bild
Två studenter sjunger opera
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Sök till masterprogram i opera

Denna information gäller ansökningar till konstnärligt masterprogram i opera. Nästa gång du kan söka är 1 december 2022-16 januari 2023.

Antagningsprov 2023

Proven utförs i tre delmoment. Inför proven ska du förbereda en repertoarlista bestående av 5 instuderade arior från skilda epoker varav en ska vara sceniskt utformad. Använd mallen "Repertoire list and CV (PDF)" som finns att ladda ner på denna sida, och ladda upp den ifylld, i PDF-format på angiven plats i SlideRoom i samband med att du laddar upp din video för prov 1. Samtliga stycken ska framföras utantill.

 1. Prov 1 sker med en inspelad video av god ljud- och bildkvalitet. Du väljer själv en aria ur din repertoarlista.

  Skicka in din video via SlideRoom. Du skapar själv ett konto i SlideRoom med din epost-adress och ett valfritt lösenord. Deadline är 1 februari 2023.
  Videon får inte vara större än 500Mb och ska levereras i ett av följande format: .m4v, .mov, .mp4, .wmv, .flv, .asf, .mpeg, .mpg, .mkv.

  Endast sökande som går vidare efter första urvalet kallas till prov 2.
 2. Prov 2 hålls på plats vid Högskolan för scen och musik. Prov 2 börjar med ett rörelseprov i grupp. Provet kan ej förberedas. Ha klädsel lämplig för rörelse, det finns även omklädningsrum tillgängliga. Därefter framför du ytterligare en valfri aria från din lista samt din sceniskt förberedda aria. Du kan få hjälp med enkel rekvisita eller motspelare till din sceniska aria om så önskas. 

  Omgång 3 är endast för de sökande som gått vidare från prov 2.
   
 3. Prov 3 hålls på Göteborgsoperan. Under prov 3 ska du sjunga två av juryn valda arior från din lista. Vilka arior som önskas meddelas samtidigt med vilka som gått vidare till prov 3. 

Juryn består av:

Monica Danielson ordförande, programansvarig
Bo Rosenkull professor, röst
Åsa Bäverstam lektor, röst
Mira Bartov operaregissör, professor på Högskolan för scen och musik
Göran Gademan dramaturg och castingsamordnare på Göteborgsoperan

 

Behörighet och urval

Förkunskapskrav

Konstnärlig kandidatexamen i opera, eller motsvarande, samt musikaliska och sceniska kunskaper och färdigheter som prövas vid antagningsprov. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6.

Urval

Urval baseras på antagningsprov. Vid antagningsproven bedömer en antagningsgrupp de sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, utifrån en rangordning.