Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Två studenter sjunger opera
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Sök till masterprogram i opera

Denna information gäller ansökningar till konstnärligt masterprogram i opera. Observera att antagning för närvarande görs vartannat år, varför det inte är någon antagning till programmet hösten 2020.

Antagningsprov

(följande gällde för studiestart höstterminen 2019)

Proven utförs i tre delmoment inför en jury.

 1. Vid provtillfället ska du ha förberett 4 instuderade arior från skilda epoker varav en ska vara sceniskt utformad. 
  Du väljer själv din första sång och om juryn så önskar väljer de ytterligare ett stycke ur repertoarlistan. Samtliga stycken ska framföras utantill.
  Endast sökande som går vidare efter första urvalet kallas till prov 2.
   
 2. Prov 2 börjar med ett rörelseprov i grupp. Provet kan ej förberedas. Ha klädsel lämplig för rörelse, det finns även omklädningsrum tillgängliga. Därefter framför du din sceniskt förberedda aria från listan. Du kan få hjälp med enkel rekvisita eller motspelare till din sceniska aria om så önskas.
  Omgång 3 är endast för de sökande som gått vidare från prov 2.
   
 3. Omgång 3 startar med en oförberedd scenisk improvisation i grupp.
  Som sista moment ombeds du att sjunga en av juryn vald aria från repertoarlistan, vilken aria det blir meddelas samtidigt med vilka som gått vidare till prov 3. Om juryn så önskar väljer de ytterligare ett stycke ur repertoarlistan.

Behörighet och urval

Förkunskapskrav

Konstnärlig kandidatexamen i opera, eller motsvarande, samt musikaliska och sceniska kunskaper och färdigheter som prövas vid antagningsprov. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6.

Urval

Urval baseras på antagningsprov. Vid antagningsproven bedömer en antagningsgrupp de sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, utifrån en rangordning.