Bild
Två studenter sjunger opera
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Sök till masterprogram i opera

Denna information gäller ansökningar till konstnärligt masterprogram i opera.

Information till sökande HT 2021

På grund av den pågående Covid-19 pandemin har vi behövt anpassa prov 2 och 3 i antagningsprocessen till programmet. Prov 2 och 3 utförs i enlighet med den information som skickades ut till de sökande som gått vidare till prov 2. Rörelseprovet utgår i år på grund av pandemin. Nedan information angående proven har därför korrigerats och aktuell information har gått ut till de som gått vidare från prov 1.

Antagningsprov

Observera: På grund av den pågående Covid-19-pandemin tvingas vi anpassa våra antagningsprov enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Dessa rekommendationer kan förändras med kort varsel vilket innebär att proven kan behöva anpassas ytterligare. Eventuella ändringar publiceras på denna sida. Vid ändringar meddelar vi dig också via mejladressen som du anger vid anmälan. 

Proven utförs i tre delmoment. Inför proven ska du förbereda en repertoarlista bestående av 5 instuderade arior från skilda epoker varav en ska vara sceniskt utformad. Använd mallen "K2MDG Repertoire list 2021 and CV (PDF)" som finns att ladda ner på denna sida, och ladda upp den ifylld, i PDF-format på angiven plats i Slideroom i samband med att du laddar upp din video för prov 1. Samtliga stycken ska framföras utantill.

  1. Prov 1 sker med inspelad video av god ljud- och bildkvalitet. Du väljer själv din första aria ur din repertoarlista. Skicka in din video via Slideroom. Videon får inte vara större än 500Mb och ska levereras i ett av följande format: .m4v, .mov, .mp4, .wmv, .flv, .asf, .mpeg, .mpg, .mkv. Deadline 1 februari 2021 och besked om vilka som gått vidare till omgång 2 ges 8 februari 2021. Endast sökande som går vidare efter första urvalet kallas till prov 2.
  2. Prov 2 börjar med ett rörelseprov i grupp. Provet kan ej förberedas. Ha klädsel lämplig för rörelse, det finns även omklädningsrum tillgängliga. Därefter framför du ytterligare en valfri aria från din lista samt din sceniskt förberedda aria på svenska. Du kan få hjälp med enkel rekvisita eller motspelare till din sceniska aria om så önskas. Omgång 3 är endast för de sökande som gått vidare från prov 2.
  3. Omgång 3 startar med en oförberedd scenisk improvisation i grupp.
    Som sista moment ombeds du att sjunga en av juryn vald aria från repertoarlistan, vilken aria det blir meddelas samtidigt med vilka som gått vidare till prov 3. Om juryn så önskar väljer de ytterligare ett stycke ur repertoarlistan.

Behörighet och urval

Förkunskapskrav

Konstnärlig kandidatexamen i opera, eller motsvarande, samt musikaliska och sceniska kunskaper och färdigheter som prövas vid antagningsprov. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6.

Urval

Urval baseras på antagningsprov. Vid antagningsproven bedömer en antagningsgrupp de sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, utifrån en rangordning.

Alternativa lokaler

Under de kommande åren väntar stora förändringar på Högskolan för scen och musik. Delar av vårt hus Artisten kommer att renoveras, och andra delar kommer enligt ett förslag att rivas för att göra plats för ett helt nytt hus som ska rymma både vår verksamhet och HDK-Valands. Det betyder att hela den konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet snart skulle finnas samlad intill Götaplatsen. Beslut fattas av rektor och dekan vid årsskiftet 2020–2021. 

Denna byggprojekt innebär att Högskolan för scen och musik flyttar sin verksamhet till flera olika lokaler. Dessa lokaler kommer med enstaka undantag alla ligga i centrala Göteborg och vara särskilt anpassade till verksamheten. Detta för att vi inte ska störas av byggarbetet. Utflytt beräknas ske sommaren 2022. Det betyder att du som planerar att studera vid Högskolan för scen och musik höstterminen 2022 kommer att inleda dina studier i andra lokaler än Artisten.

Vi kommer flytta tillbaka till det nya huset under flera etapper, planerade till sommaren 2024, 2025 och 2026.

Mer information under rubriken "Vi bygger för framtiden".