Video (11:33)
MFA Fri konst examensutställning 2022: Material Glitch
Bild
Länkstig

Konstnärligt masterprogram i fri konst

Program
K2FRI
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-6A50D
Ansökan stängd

Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1A50B
Ansökan stängd

Kort om programmet

På vårt internationella masterprogram i fri konst lär du dig att anta ett kritiskt och undersökande förhållningssätt till de frågor som du som konstnär anser vara avgörande i vår samtid. Under två år kommer du lära dig att producera konstverk som är starkt influerade av kritiska förhållningssätt och konstens relation till offentligheten.

Bland våra alumner finns konstnärer som ställer ut på gallerier, museer och biennaler, men även konstnärer med inriktningar mot offentlig konst och sociala praktiker.

Om utbildningen

Du kommer att arbeta i en grupp på 15 studenter med olika bakgrund och perspektiv. Konstnärer, pedagoger, tänkare och gäster, både från en nationell och internationell kontext, undervisar och bidrar till den livfulla, kreativa och intellektuella gemenskap som utgör HDK-Valand. Vi främjar lokala, nationella och internationella samarbeten för att ge nya förutsättningar för dig att utvecklas som konstnär.

Under terminerna sker undervisningen främst genom en serie intensiva perioder på en vecka åt gången. Självständigt drivna processer och ytterligare aktiviteter sker mellan de intensiva perioderna. 

Det konstnärliga masterprogrammet i fri konst är uppbyggt av praktiskt och teoretisk arbete som hjälper dig att etablera, beskriva och kritiskt reflektera över komplexa relationer mellan konstnärliga praktiker och samhället i stort. Under din slutgiltiga examination skall du kunna uppvisa en avancerad förståelse av olika konstnärliga fält, identifiera kontexten för din konstnärliga praktik samt diskutera dess framtida utvecklingsmöjligheter.

År 1: Introduktion till undersökande processer. Du börjar med att identifiera ett ämne för dina konstnärliga undersökningar och utvecklar lämpliga metoder för den fortsatta processen. Undervisningen fokuserar främst på: praktiska konstnärliga undersökningar, diskussioner kring ”det publika” samt konstnärens roll i samhället, analyser av konstnärliga processer samt olika former för offentliggörandet av konst. I flera av de program som ges vid institutionen ingår valbara obligatoriska programkurser. Kurserna syftar till att komplettera kunskaper inom andra konstnärliga praktiker och innehåller möjligheter till att utveckla dina färdigheter och förmågor. Inom de valbara kurserna möter du studenter över ämnesgränserna. Du söker de valbara kurserna utifrån ett årligen fastställt kursutbud.

År 2: Fördjupning av dina undersökningar i konstnärliga processer, offentlighet och konstnärens roll. Genom konstnärliga processer stärker du de metoder du använder och kontextualiserar dessa. Du producerar en essä och ett gestaltande arbete som ses som en grund för din framtida konstnärliga praktik.

Kunskap, skicklighet och bedömningsförmåga utvecklas genom föreläsningar, seminarier, handledning, workshops, självständigt drivna processer och publika arbeten. Du kommer möta och navigera genom nya perspektiv som utmanar dina egna. Tillsammans med andra studenter kommer du under utbildningen arbeta fram grunderna för dina framtida konstnärliga praktiker.

Valbara programkurser

I flera av de program som ges vid institutionen ingår valbara obligatoriska programkurser. Kurserna syftar till att komplettera kunskaper inom andra konstnärliga praktiker och innehåller möjligheter till att utveckla dina färdigheter och förmågor. Inom de valbara kurserna möter du studenter över ämnesgränserna. Du söker de valbara kurserna utifrån ett årligen fastställt kursutbud.

Lär känna den undervisande personalen: Jason E. Bowman, Ann-Charlotte Glasberg-Blomqvist, Dr. Daniel Jewesbury, Dr. Cathryn Klasto, och Maddie Leach.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Konstnärlig kandidatexamen i fri konst om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande. Kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6.

Arbetsprov

Här hittar du instruktioner för arbetsprovet till konstnärligt masterprogram i fri konst.

Läs mer om Arbetsprov

Urval

Urvalet baseras på arbetsprov och intervju.

Efter studierna

Bland våra alumner finns konstnärer som ställer ut på gallerier, museer och biennaler, men även konstnärer med inriktningar mot offentlig konst och sociala praktiker. Andra har etablerat alternativa plattformar som skiljer sig från den dominerande konstvärlden. Vi har också utbildat konstnärer som är aktivister, kuratorer, forskare, författare, pedagoger, gallerister, DJ’s och tatuerare.

Programmet ger dig behörighet att söka doktorandutbildningar.

Så är det att plugga

Undervisningen

Examinationer sker muntligen och skriftligen och är pedagogiska situationer. Vi utvärderar dina konstnärliga produktioner, val av metoder, hur du kontextualiserar och positionerar ditt konstnärskap och hur du argumenterar för de olika val du gör i dina processer. Vi ger dig feedback och tar emot din.

Dina studier understöds av delade utbildningsmiljöer, teknisk support, tillgång till utrustning och workshops i olika typer av konstnärlig produktion. HDK-Valand presenterar ett betydande program av publika event. Du uppmuntras att ta del av kunskap från hela Göteborgs Universitet och dess olika ämnesområden.

Programmet är ett internationellt masterprogram, vilket innebär att undervisningsspråket är engelska.

Lokaler

På HDK-Valand strävar vi efter att tillhandahålla en så komplett miljö som möjligt, men vi samarbetar även med andra institutioner inom universitetet och externa aktörer.

På Vasagatan 50 i Göteborg, där programmet ges, finns 15 verkstäder för olika material och med teknik och utrustning för bland annat film, ljud och foto. 

Läs mer om lokaler