Bild
Omslag till video om examensutställningen Biting My Tongue
Länkstig

Konstnärligt masterprogram i fri konst

Program
K2FRI
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-6A50E
Programinnehåll
Ansökan stängd

Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-1A50B
Programinnehåll
Ansökan stängd

Kort om programmet

Detta internationella masterprogram förbereder dig för att ge kritiska konstnärliga bidrag till samhället. Kurserna fokuserar på de många utmaningar som vi står inför gällande offentlig konst och pågående debatter om konsten och konstnärens roll i offentligheten. Du kommer att utforska dessa frågor samtidigt som du utvecklar färdigheter inom konstnärlig forskning. Du kommer att ingå i en liten grupp studenter med varierad bakgrund och ta lärdom av lärare med betydande forskningsexpertis och yrkespraxis.

Om utbildningen

Vi lever i en tid med många krav och utmaningar, både i nuet och för framtiden. Komplexa utmaningar i samhället kräver ett kritiskt förhållningssätt mellan konst och konstnärer och begrepp som offentlighet måste analyseras, återkultiveras och inte minst praktiseras. Det här är fokuset för detta internationella program. Vad, när, hur och i vilka situationer man producerar är viktiga programfrågor som är knutna till etik, estetik, metoder och material som förutsätter olika former av spridning: vilket ofta är andra än konventionella utställningar.

Du kommer att lära dig identifiera, ställa och konstnärligt besvara frågor om ett ämne, en utmaning, ett problem eller ett fenomen som engagerar dig. Konstproduktion är nyckeln till ditt svar. Du kommer stegvis att utveckla färdigheter för att utforma, genomföra, kontextualisera, dela och utvärdera dina egna projekt. Vi kallar dessa projekt för "konstnärliga undersökningar".

Läs mer om innehållet i utbildningen på den internationella programsidan

Behörigheter och urval

Behörighet

Konstnärlig kandidatexamen i fri konst om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande. Kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6. Därtill krävs godkänt arbetsprov.

Arbetsprov

Här hittar du instruktioner för arbetsprovet till konstnärligt masterprogram i fri konst.

More information about Arbetsprov

Urval

Urvalet baseras på arbetsprov och intervju.

Efter studierna

Bland våra alumner finns konstnärer som ställer ut på gallerier, museer och biennaler, men även konstnärer med inriktningar mot offentlig konst och sociala praktiker. Andra har etablerat alternativa plattformar som skiljer sig från den dominerande konstvärlden. Vi har också utbildat konstnärer som är aktivister, kuratorer, forskare, författare, pedagoger, gallerister, DJ’s och tatuerare.

Programmet ger dig behörighet att söka doktorandutbildningar.

Så är det att plugga

Undervisningen

Programmet är ett internationellt masterprogram, vilket innebär att undervisningsspråket är engelska.
Läs mer om innehållet i utbildningen på den internationella programsidan