Länkstig

Introduktion till socialantropologi 2

Kurs
SA1122
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-17213

Kort om kursen

Hur blev du den individ du är i dag? Kursens syfte är att introducera dig till det antropologiska studiet av människan som social varelse. Med hjälp av etnografiska exempel från olika delar av världen får du lära dig om hur vi formas till personer och individer i relation till andra människor. Kurser i socialantropologi ger dig verktyg att analysera och förstå vikten av kulturellt meningsskapande i människors liv och i världen.

Om utbildningen

Kursens syfte är att introducera dig till det antropologiska studiet av människan som social varelse. Eftersom vårt samhälle gärna utgår från ”individen” får du reflektera över vad ”en individ” och ”en person” anses vara. Vi tar hjälp av exempel från olika delar av världen och undersöker hur människor formas till personer och individer i olika kulturella kontexter. Därefter får du studera hur sociala relationer formas till större organiserande system i samhället, som till exempel släktskap, kön, religion, etnicitet och nationalism. 

I kursen arbetar vi med vad ett antropologiskt perspektiv innebär och ger en överblick över hur antropologiska teorier och arbetssätt har använts för att kritiskt studera och förstå social organisation.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Efter studierna

Kurser i socialantropologi ger dig verktyg att analysera och förstå vikten av kulturellt meningsskapande i människors liv och i världen. Efter att ha läst socialantropologi har du kunskaper, analytiska verktyg och ett kritiskt förhållningssätt för arbete med undersökningar, utredningar, utvecklingsarbete och handläggning inom offentlig sektor, organisationer och näringsliv. Med socialantropologi i din examen kan du till exempel arbeta med integrations- och mångfaldsfrågor, jämställdhet och genusproblematik, utbildning, internationella frågor och bistånd.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier, grupparbeten och övningar. Vi använder antropologiska studier och film för att träna förmågan att ställa relevanta frågor, samla material och analysera information. Då får stifta bekantskap med etnografisk metod, deltagande observation och fältarbeten för att visa på vad för slags kunskap vi kan nå genom dessa metoder. Du får också lära dig att behärska dessa arbetsmetoder genom att utföra egna fältarbeten. Du får även omfattande färdighetsträning i att läsa, skriva och förmedla texter.