Länkstig

Introduktion till socialantropologi 1

Kurs
SA1121
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-27219
Ansökan stängd

Kort om kursen

Vill du lära dig hur kultur och identitet hänger ihop? Kursen ger dig en introduktion till ämnet socialantropologi och du lär dig att studera människan och samhället ur ett kulturellt perspektiv. Du lär dig också genomföra deltagande observationer och fältarbeten. Kurser i socialantropologi ger dig verktyg att analysera och förstå vikten av kulturellt meningsskapande i människors liv och i världen.

Om utbildningen

Kursen ger dig en introduktion till ämnet socialantropologi och du lär dig att studera människan och samhället ur ett kulturellt perspektiv. 

För att förstå socialantropologins utveckling och vad som utmärker ämnet får du som student stort utrymme att arbeta med kulturbegreppets skiftande betydelser och användning över tid och i olika sammanhang. Kulturbegreppet diskuteras både som analytiskt begrepp inom ämnet, och som begrepp i samhällsdebatt och vardagskonversationer. 

Kursen ger dig en grundläggande inblick socialantropologins särskilda etnografiska metoder som innefattar fältarbete och empiri. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Efter studierna

Kurser i socialantropologi ger dig verktyg att analysera och förstå vikten av kulturellt meningsskapande i människors liv och i världen. Efter att ha läst socialantropologi har du kunskaper, analytiska verktyg och ett kritiskt förhållningssätt för arbete med undersökningar, utredningar, utvecklingsarbete och handläggning inom offentlig sektor, organisationer och näringsliv. Med socialantropologi i din examen kan du till exempel arbeta med integrations- och mångfaldsfrågor, jämställdhet och genusproblematik, utbildning, internationella frågor och bistånd.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier, grupparbeten och övningar. Vi använder antropologiska studier och film för att träna förmågan att ställa relevanta frågor, samla material och analysera information. Då får stifta bekantskap med etnografisk metod, deltagande observation och fältarbeten för att visa på vad för slags kunskap vi kan nå genom dessa metoder. Du får också lära dig att behärska dessa arbetsmetoder genom att utföra egna fältarbeten. Du får även omfattande färdighetsträning i att läsa, skriva och förmedla texter.