Länkstig

Infrastrukturer och organisering av lärande och kommunikation

Kurs
TIA123
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-28750
Ansökan öppnar 16 september 2024

Om utbildningen

Hur kan IT-systemen utgöra medium för kommunikation, samarbete och lärande, och hur förstår vi IT som infrastruktur för lärande?

IT-system är såväl plattformar för deltagande som verktyg för
genomförande, såväl inom utbildningsinstitutioner som i företags och
förvaltningars arbete med utbildning och kompetenshantering.

Olika vetenskapliga ansatser för att förstå IT som infrastruktur för
lärande presenteras och diskuteras, hur dessa påverkar och förändrar
professionella roller och villkoren för deltagande. Vi studerar och
analyserar vanliga plattformar inom utbildningssektorn och näringslivet
samt de etiska dilemman och integritetsfrågor som kan vara förenade med
användning av IT-baserade informationssystem för kompetenshantering.

Behörigheter och urval

Behörighet

Kandidatexamen eller motsvarande om 180 hp.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.